Life Coaching

ZROZUMIEĆ (THE URGE TO UNDERSTAND)

ENGLISH VERSION BELOW

potrzeba/dążenie do zrozumienia jest często oporem, by po prostu przyjąć – coś, kogoś – takim, jakim jest

*

potrzeba/dążenie do zrozumienia może także wyrażać trwanie w niezgodzie, niepogodzeniu, coś co można nazwać także „nierozliczeniem”

tak długo jak potrzebujesz zrozumieć

tak długo jak dążysz, drążysz, tak długo jak się nie poddajesz (i/bo Ci się nie udaje) – tak długo de facto nie zgadzasz się, jesteś przy swoim NIE

*

potrzeba/dążenie do zrozumienia może wyrażać także trudność, by stanąć przy TAK, by pogodzić się

*

potrzeba/dążenie do zrozumienia może wyrażać także nieumiejętność/niechęć puszczenia, wówczas jest to postawa mocnego trzymania się – kogoś, czegoś

muszę zrozumieć oznacza wówczas= muszę/chcę zajmować/przejmować się tym, chcę angażować się w to

*

potrzeba/dążenie do zrozumienia może także oznaczać niechęć/opór/niegotowość, by wybaczyć

niegotowość, by zgodzić i/lub pogodzić się

niegotowość, by przystać – na coś, na kogoś, na coś co wydarzyło lub nie wydarzyło się

*

potrzeba/dążenie do zrozumienia, idąc dalej, może też wskazywać niechęć, by pożegnać się

*

potrzeba zrozumienia może być także siłowaniem,

forsowaniem

wymuszaniem

czegoś swojego

*

zamiast przekonywać innych,

sam(a) prawdziwie przekonaj się

*

nie rozumiem= nie chcę wziąć; nie chcę przyjąć, nie chcę zgodzić się, nie chcę pogodzić się, odpuścić, pożegnać się

*

potrzebuję zrozumieć= potrzebuję dosięgnąć, poczuć, dotrzeć,

potrzebuję się o to coś/o tego kogoś – kolokwialnie mówiąc – otrzeć

czyli potrzebuję na własnej skórze przekonać się

czyli: potrzebuję (po)czuć

czuć, które jest przeciwieństwem wydawania/zdawania się

*

stan: potrzebuję zrozumieć, które wyrażasz przez to, że dążysz i drążysz nie ustajesz, nie przestajesz, co więcej – nie poprzestajesz

to może oznaczać także: nie wystarcza mi, za mało mi, nie zadowala mnie (vel: nie zadowalam się albo niezadowolony/a czuję się)

*

potrzebuję zrozumieć znaczy także potrzebuję poczuć/odnaleźć ulgę, zaznać (świętego) spokoju

*

nie potrzebować (z)rozumieć może oznaczać (u)wierzyć, (za)ufać, poddać się

przyjąć, uznać, zgodzić się, powierzyć się, nie opierać się

odpuścić dążenie, drążenie, siłowanie, forsowanie, wymuszanie

odpuścić docieranie

*

to, czego szukasz

nigdzie indziej a w Tobie zaczyna i kończy się

***

wzorce myślowe i postawy wewn. i zewn. typu:

„nie rozumiem”- kogoś, czegoś

„nie chcę” – kogoś, czegoś

„nie zgadzam się”- na coś, na kogoś

„mówię nie”- komuś, czemuś

może się objawiać poprzez dolegliwości/choroby żołądka

TO ZNACZY:

nie przyjmuję

nie biorę

nie zgadzam się

nie chcę

odrzucam

opieram się

nie trawię

nie znoszę

nie toleruję

nie przyswajam

nie chcę tego wziąć, uznać, przyjąć, uszanować

a jeszcze głębiej to też może znaczyć: nie chcę podziękować 🙂

*

teksty „spowinowacone”:

Proszę, podaj dalej.

Jeśli uważasz te treści za pomocne, inspirujące lub wartościowe, podziel się nimi dalej z bliskimi Ci osobami.

*

Jeśli chciał(a)byś podzielić się swoimi wrażeniami, zostaw komentarz lub opinię – tu, na facebooku (fan page Stacja Coaching) albo w Google reviews, lub po prostu napisz do mnie =) (olga.sobolewska@stacjacoaching.pl).

Będzie mi miło, jeśli zostawisz po sobie jakiś ślad.

Jeśli jesteś zainteresowany/a współpracą, zajrzyj do zakładki ‚usługi’, co możemy razem zdziałać.

*

*********************************************************************************

ENGLISH VERSION

THE URGE TO UNDERSTAND

a need/an urge/ a pressure and/ or a pursuit to understand can be a form of resistance against accepting, taking – sth, sb – the way (s)he/it is

*

a need/ an urge/a pressure and/or a pursuit to understand can be also a form of remaining against, holding on to ‘no’, remaning unsettled

*

as long as you need to understand sth;

as long as you pursue digging drilling, dwelling, raking over sth;

as long as you do not give up (and/because you continue to fail)

that long, in fact, you do not accept& you get stuck in your ‘no’

*

a need/ an urge/ a pressure/ a pursuit to understand may as well represent your difficulties in taking a ‘yes’ attitude, a hardship to accept and/or to open yourself to sth/sb

*

a need/ an urge/ a pressure/ a pursuit to understand may as well imply an inability and/or unwillingness to let go, to stop

then, it is the attitude of holding onto sth/sb firmly

may it be an attachement

may it be your subborness

I must understand means then= I must/ I want tofocus on it, engage into it, care and be concerned about it

*

a need/ an urge/ a pressure/ a pursuit to understand may as well indicate a resistance and unreadiness to forgive

unreadiness to accept, to agree, to approve

unreadiness to say OK or YES – to sth, sb, to sth that happened or did not happen

*

next, a need/an urge/ a pressure/ a pursuit to understand may be unwillingness/unreadiness to say goodbye to sth, to sb, too

*

a need/an urge/a puressure/ a pursuit to understand may be a form of forcing sth, sb, sb to sth, sth to happen, etc.

as well as a form of straining

insisting on sth

insisting sb to do/be sth

*

instead of persuading others

first, get yourself persuaded&convinced truly

*

I do not understand= I do not want to accept, I do not want to take, I do not want to approve, agree, I do not want to let go, leave sth/sb, I do not want to say goodbye to sth/sb

may it mean so?

😉

*

I need/want/long to understand= I need to grasp, to embrace, to feel, to reach, to attain, to catch, to conquer, to get

I need to get in touch with this sth or this sb

which is: I want to experience it on my own

I need to know for sure, be certain

as oppose to times when sth/sb only appears/seems to me

but no certainty

*

a state: I need to understand which you manifest when you dig and drill, and rake over sth and keep doing sth, when you do not give up, what is more – you do not get fully satisfied

it may also mean: it is not enough for me, it is too little, it does not satisfy me ( I do not get satisfaction, I’m dissatisfied)

*

I need/want to understand means I want to feel/find a relief & peace

*

I do not need/want to understand may mean= I believe, I trust, I surrender to…

I take, I accept, I acknowledge, I affirm, I confide myself in, I do not resist

I let go of digging and drilling, dwelling and raking over

I let go of forcing, straining, insisting

I let go of a need to get, a need to reach, a need to attain, to achieve, to conquer

*

what you look for

you will find nowhere else than in you

***

I do not understand

I do not want

I do not accept

I say no

may be visible in stomach diseases and conditions

these are metal and behavioral patterns that represent the attitude of:

I do not take/ accept

I reject

I do not tolerate

I do not digest

I cannot stand/bear

I neiher absorb nor assimilate

I do not want to accept it

I do nto want to take it

I do not want to say yes to it/him/her

I do not want to acknowledge

I do not want to recognize

I do not want to admit

I do not want to allow sth, sb to be

it may mean: I do not want to thank, as well

*


If you’re here first time,

there is a manual to these texts (how to get the most of them, how to deepen your self-inquiry).

Get familiar with it.

INSTRUKCJA OBSŁUGI TEKSTÓW

*

If you find this content helpful, inspiring or valuable, could you kindly pass it on and share it with others, please?

*

If you want to share your impressions, feelings or experience- leave a comment or an opinion- here, on my website, on Facebook- Stacja Coaching fan page) or in Google reviews, or simply contact me 😉 (olga.sobolewska@stacjacoaching.pl)

I will be happy to see that you left a trace of yours.

If you’re interested in coaching, healing, self-inquiry, self-growth or cooperating with me – have a look at ‘usługi’ (offer) bar there are options available.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s