ODDECH (BREATH)

(ENGLISH VERSION BELOW)

Twoje zdrowie to Twoja sprawa życia i śmierci

Poprawny oddech eliminuje choroby, niewłaściwy oddech przyczynia się do ich powstawania

A jeśli nie znajdujesz czasu na zdrowie, na oddech- to znajdziesz czas na chorowanie i leczenie się

Oddech jest esencją życia

Oddech to SPIRITUS MOVENS dla stanu fizycznego i psychicznego

Przyjmowanie określonej postawy ciała- a wraz z nią określonego oddechu- wywołuje konkretne pozytywne lub negatywne konsekwencje (konkretną postawę mentalną i emocjonalną, konkretny stan psychiczny, fizyczny, mentalny, emocjonalny).

ODDECH WPŁYWA NA TWOJE EMOCJE, A EMOCJE WPŁYWAJĄ NA TO JAK ODDYCHASZ

Oddech działa oczyszczająco, regulująco emocje

ŚWIADOME UŻYWANIE ODDECHU TO POTĘŻNE NARZĘDZIE TAK UZDRAWIANIA JAK I PROFILAKTYKI PROZDROWOTNEJ

Oddech to Twoje paliwo

Oddech to czuły wskaźnik zmian fizycznych i psychicznych w Tobie. Reaguje on na każdy ruch, dotyk i myśl, na każde uczucie. Nie ma żadnej innej funkcji fizjologicznej, która byłaby bardziej wrażliwa i reagowała szybciej na zmiany psychofizyczne.

ODDECH I UMYSŁ ŻYJĄ W BLISKIM ZWIĄZKU

Istnieje współzależność zmiennych stanów umysłu i mocy oddechu

Oddech to pomost między ciałem a umysłem. Oddechem kieruje nieświadomie autonomiczny układ nerwowy, ale można go także kontrolować świadomie. Świadome używanie oddechu pozytywnie wpływa na nasze ciało i umysł, a także bezpośrednio oddziałuje na Twój układ nerwowy.

Oddech daje uważność, koncentrację, spokój umysłu

Oddech ukierunkowuje umysł

Oddech to zwierciadło

Oddech to barometr

ODDECH TO TWOJE CENTRUM. TO CENTRUM TWOJEGO ŻYCIA

Oddech dostarcza nam energii. Świadome oddychanie ma wielkie moce lecznicze.

Stabilizuje

Harmonizuje

A dzięki temu buduje naturalną odporność, wzmacnia tak układ odpornościowy jak i nerwowy.

WŁAŚCIWIE WYKORZYSTUJ SWÓJ ODDECH I STAŃ SIĘ MISTRZEM SWOJEGO ODDECHU

Kształtuj swoje mistrzostwo w oddychaniu

ODDYCHANIE TO POTĘŻNE NARZĘDZIE. W KOŃCU ŁĄCZYSZ SIĘ Z SIŁĄ, KTÓREJ ZAWDZIĘCZASZ ŻYCIE

Oddech łączy Cię z Twoją własną głębią, jednocześnie z wszystkimi innymi stworzeniami

Oddech jest nośnikiem życia i duchową siłą

Zrozumienie i świadomość oddechu to zrozumienie i świadomość siebie i samego życia

PODNIEŚĆ JAKOŚĆ SWOJEGO ZDROWIA I ŻYCIA ZA POMOCĄ ODDECHU

Zwiększając uważność na swój oddech, udoskonalając i pogłębiając go podnosisz jakość swojego życia i zdrowia.

PRANAJAMA to regulowanie prany* poprzez oddech, którego celem jest przejęcie kontroli nad umysłem, kontrola i regulacja oddechu

*prana- energia witalna, nie jest tożsama z powietrzem, wiatr życia, podtrzymuje życie, wiatr mieszkający w ciele

WARTOŚCI PŁYNĄCE Z PRANAJAM

– przeciwdziałają stresowi

– obniżają ciśnienie tętnicze

– łagodzą lęki, zmartwienia, depresje

– eliminują ospałość

– wzmacniają siłę woli

– poprawiają jakość snu

– wzmacniają pod względem psychologicznym i energetycznym

NAWIĄŻ KONTAKT I STWÓRZ WIĘŹ ZE SWOIM ODDECHEM

dodatkowe:

AFIRMACJA ODDECHU (AFFRIMATION OF BREATHING)

ODDECH (BREATH)

TY I TWÓJ ODDECH, POSTACIE DWIE. JAK DWA OGNIE, NA ZMIANĘ GANIACIE SIĘ. TYLKO NA CHWILĘ DOGANIACIE SIĘ. POTEM WRACACIE DO ZABAWY- PONOWNIE ‚UGANIACIE SIĘ’ ( THE TWO: YOU AND YOUR BREATH, THE REALTION BETWEEN YOU, THE GAME YOU BOTH PLAY, WHO HASTENS WHOM?)

POODDYCHAJ SIĘ!

*****************************************************************************************************

BREATHING

Your health is your life-death issue.

A correct breathing eliminates diseases, an incorrect one contributes to them.

If you do not find time for your health and breathing,

for sure you’ll find time as you fall sick and will require healing

*

Breathing is the essence of life.

Breathing is a spiritus movens, a trigger for your physical and psychological state.

As you take a specific posture with your body, a specific breath follows. It has specific consequences, positive or negative ones (a specific mental and emotional attitude, a specific psychological and physical state).

How you breath affects what you feel

and contrarywise:

How you feel affects how your breath

Breathing can be purifying and balancing for your feelings

BREATH IS A POWERFUL TOOL YOU ARE ENDOWED WITH

When you breath consciously, you are able to heal youreself and cultivate preventive medicine

Your breath is your ‘fuel’

Breath indicates what is happening to you and what you are going through. Breath reacts to your every move, touch and thought as well as to your feelings. There is no other physiological function that would be more sensitive and reactive to psycho-physical changes.

YOUR BREATHING AND YOUR MIND ARE INTERTWINED

There are correlations between the power of your breath and changing states of your mind

Breath is a bridge between your body and your mind. Autonomic nervous system is directed by breathing but it can be controlled consciously, too. A conscious breathing affects your body and mind positively and directly affects you neurological system.

Breathing brings mindfulness, concentration and a peace of mind.

Breathing concentrates and directs your mind.

Breathing is a mirror.

Breathing is a barometer.

Your breathing is your centre, it is the centre of your life.

Breathing provides you with energy.

Conscious breathing is a powerful healing method.

Breathing stabilizes.

Breathing balances nad harmonizes.

Breathing builds a natural immunity and enhances both immunological and neurological system.

TAKE ADVANTAGE OF YOUR BREATHING AND BECOME A MASTER OF YOUR BREATHING (MIND AND LIFE)

Polish your mastery in breathing.

Breathing is a powerful tool, you connect to a power which you owe your life to.

Breathing brings you to your own depth and connects you with all beings.

Breathing fosters your life and your spiritual strength.

To understand and to be aware of your breathing is to understand and to be aware of yourself and your life.

IMPROVE THE QUALITY OF YOUR HEALTH AND LIFE WITH BREATHING

You boost the quality of your life and your health when you enhance your mindfulness to your breathing and focus on perfecting and deepening it.

PRANAYAMA is about regulating prana* that is controlling and regulating breathing in order to take control over a mind.

*prana is a vitality force, it is not the same as air, so-called: a wind of life, it sustains life, a wind residing/blowing in your body

BENEFITS OF PRACTISING PRANAYAMAS

– it neutralizes stress

– it lowers blood pressure

– it eases fears, worries, depression

– it eliminates lethargy

– it enhnaces your willpower

– it improves the quality of your sleep

– it enhances psychologically and energetically

GET IN TOUCH WITH YOUR BREATHING AND MAKE A BOND WITH IT