Life Coaching

ODDECH (BREATH)

ENGLISH VERSION BELOW

Niech Twoim obiektem zainteresowań stanie się Twój oddech

wsłuchaj się w głos swojego oddechu

jego rytm

i potrzeby, które on ujawnia

*

sprawdź, jaką masz relację ze swoim oddechem

na ile jesteś z nim skomunikowany/a, zgrany/a, zintegrowany/a

nie ile wsłuchujesz się w niego i go słyszysz

na ile pozostajesz głuchy/a i obojętny/a na jego głębsze informacje

*

zauważ związek oddechu ze swoim umysłem/myślami

im mniej oddechu, tym więcej umysłu (myśli)

im mniej umysłu (myśli), tym więcej oddechu (czucia, uczuć)

im więcej oddechu, tym spokojniej w umyśle

ciszej

stabilniej

im mniej oddechu, tym bardziej umysł staje się wzburzony

oburzony

zniecierpliwiony

niespokojny

itp.

itd.

gdy jesteś ze swoim oddechem, Twój umysł jest zrównoważony

*

skup się na swoim oddechu,

miast skupiać się na swoim umyśle (myślach)

im bardziej jesteś (ze) swoim oddechem

tym łatwiej jest myślom przepływać

przypływać, odpływać

im bardziej przywiążesz się do swojego oddechu,

tym mniej dasz się swoim myślom przywiązywać

*

scal się ze swoim oddechem,

miast identyfikować się ze swoimi myślami

im bardziej jesteś przy swoim oddechu

tym trudniej identyfikować się z myślami

im bardziej stajesz się ze swoim oddechem,

tym mniej jesteś swoimi myślami

*

opanuj swój umysł swoim oddechem

co znaczy

naucz się swojego umysłu

naucz się nam nim panować

naucz się z nim współpracować

wszystko po to, by Twój umysł przestał nad Tobą panować

*

jest potrzeba, by sztukę nieprzywiązywania i przepływania (do/ przez myśli, do/przez uczucia) opanować

oddychać tak, by myśli opanować

oddychać po to, by nie dać się zwariować

*

uwrażliw się na swój oddech

na jakości, jakie on manifestuje

długi, krótki

skrócony, wydłużony

głęboki, płytki

spłycony, pogłębiony

płynny, przerywany

wytężony, wysilony

lekki, bez wysiłku robiony

oddech forsowany

oddech spontanicznie ‘oddychany’

oddech głośny, oddech wyciszony

śmiały, nieśmiały lub onieśmielony

skrywany, utajony

oddech, który chce lub nie chce być ‘zauważony’, ‘usłyszany’, ‘odczuwany’ lub współodczuwany’

oddech, który wydarza się sam

oddech, nad którym świadomie lub nieświadomie panujesz

oddech, który kontrolujesz, lub którego nie kontrolujesz

oddech, z którym się solidaryzujesz

*

stan

uczucie

historia

postawa wewnętrzna

wzorzec

który jakością swojego oddechu manifestujesz

*

świadomość oddechu, którą masz

świadomość oddechu, którą budujesz

*

skupienie, scalenie, uziemienie, które będąc (ze) swoim oddechem budujesz/manifestujesz/kreujesz

*

bycie (ze) swoim oddechem, dzięki któremu dobrze się (ze sobą, w sobie) czujesz

*

oddychanie, którym się równoważysz i stabilizujesz

oddech, którym rozpuszczasz napięcia, które Twoją myślą kreujesz

oddech, za sprawą którego w jakąś postawę/stan się wprowadzasz

oddech, za sprawą którego z jakiegoś stanu/postawy rezygnujesz

*

oddech, którym się karmisz

którym się częstujesz

traktujesz

oddech, którym siebie samą/samego pielęgnujesz

lub nie pielęgnujesz

*

oddech, którym emanujesz

oddech, który tworzy stan/postawę, którą manifestujesz

*

oddech, z którym/w jakim naturalnie lub nienaturalnie się czujesz

swobodnie lub nieswobodnie

*

oddech, którym się po czymś trudnym i/lub wymagającym ‘prostujesz’

*

oddech, który rozluźnia myśli/umysł

tak by nie zesztywnieć do końca

w umyśle

potem w ciele

by pozostać w/przy życiu

by pozostać żywotnym i ożywionym

być swoim oddechem pełnym znaczy być życiem przepełnionym

*

zainteresuj

i zaprzyjaźnij się ze swoim oddechem

po to, by być siebie coraz bardziej i bardziej świadomym

*

pozostawać uwagą przy swoim oddechu to pozostawać wiernie przy sobie

to dbać, by nie być nadmiernie rozproszonym

to nie stracić kontaktu ze sobą

*

zamiast myślami, lepiej być oddechem/oddychaniem swoim poruszonym

*

oddech, który kształtuje i ukierunkowuje Ciebie, Twoje działania, zachowanie, Twoją postawę

oddech, który stanowi PODSTAWĘ

oddech, który stanowi POSTAWĘ-PODSTAWĘ

oddech, który jest fundamentem, na którym się osadzasz, opierasz, wspierasz i dalej budujesz

oddech, bez którego się źle czujesz lub w ogóle nie czujesz

*

oddech, którym poruszenia, wzburzenia i burze umysłu/myśli uspokajasz i stabilizujesz

*

być (w) swoim oddechu, to pozostawać w relacji/kontakcie ze sobą

najpierw ze sobą, potem z drugą osobą

*

być (w) swoim oddechu, to pozostawać w relacji/kontakcie ze sobą

najpierw ze sobą, potem z drugą osobą

*

oddech, którym się harmonizujesz

*

oddech a pod nim uczucia, które skrywasz, których się wstydzisz, lub które manifestujesz

*

oddech, który o wszystkim decyduje

oddech, który wszystko warunkuje

oddech, dzięki któremu inaczej się czujesz

*

obserwuj swój oddech i jak się z nim, w nim, przy nim czujesz

jakich myśli doświadczasz

jak się czujesz

*

oddech, którym dla dobra siebie i swojego umysłu pracujesz

*

oddech, który Cię uziemia (którym się uziemiasz)

oddech, przez który odlatujesz (który powoduje, że odlatujesz)

*

myślenie/myśli, którymi się napinasz

oddech, którym się od tych myśli odwiązujesz

oddech, który otwiera umysł

serce

*

oddech, który utrzymuje umysłowe/myślowe przykurczenie

*

oddech, w którym się odnajdujesz

oddech, którym się energetyzujesz

doświadczenia i doświadczanie, które dzięki swojemu oddechowi wytwarzasz i kreujesz

oddech, który wyraża sposób, w jaki życie przyjmujesz (konsumujesz)

*

oddech, którym się opierasz, sprzeciwiasz

oddech, który świadczy o tym, że przyjmujesz

oddech uwidaczniający, co/jak się czujesz

*

oddech, bez którego źle skończysz

oddech, bez którego się zrujnujesz

nie trzeba wówczas pytać

widać

słuchać

jak się czujesz

*

teksty powiązane:

*


Jeśli jesteś tu pierwszy raz, zapoznaj się z instrukcją do tekstów:

INSTRUKCJA OBSŁUGI TEKSTÓW

*

Proszę, podaj dalej.

Jeśli uważasz te treści za pomocne, inspirujące lub wartościowe, podziel się nimi dalej z bliskimi Ci osobami.

*

Jeśli chciał(a)byś podzielić się swoimi wrażeniami, zostaw komentarz lub opinię – tu, na facebooku (fan page Stacja Coaching) albo w Google reviews, lub po prostu napisz do mnie =) (olga.sobolewska@stacjacoaching.pl).

Będzie mi miło, jeśli zostawisz po sobie jakiś ślad.

Jeśli jesteś zainteresowany/a współpracą, zajrzyj do zakładki ‚usługi’, co możemy razem zdziałać.

*****************************************************************************************************

ENGLISH VERSION

*

make your breath an object of your interest

listen to your breath carefully

its rhythm

the needs it reveals

*

check (what kind of) relation you have with your breath

the extent to wchich you communicate, synchronize and integrate with it

the extent to which you hear and listen to it intently

the extent to which you remain deaf and indifferent to its deeper information

*

observe and consider the relation between your breath and your mind/thoughts

the less you breath, the more you think

the less you think, the more you breath (feel, experience)

the more you breath, the calmer is your mind

quieter

more balanced

the less you breath, the more your mind is raging

outraged

turbulent

impatient

anxious

and so on

and so forth

when you stay by your breath, your mind becomes balanced

*

focus on your breath

instead of focusing on your mind and on thoughts

the more you are by your breath

the easier your thoughts flow

they come and go

pass

the more you get attached to your breath,

the less you will be attached to your thoughts

*

become one with your breath

instead of identifying with your thoughts

the more you keep in touch with your breath,

the more harder it is to identify with your thoughts

the more you become/identify with your breath,

the less you are/identify with your thoughts

*

master your mind with your breath

which means

learn your mind

embrace it

get familiar with it

get to know it well

find a way to cooperate with it

all these are necessary so that your mind stops ruling

*

there’s a need to embrace the art of not attaching (detaching, letting go) and going with the life’s flow

a necessity to master the art of flowing from… to…, flowing through- thoughts, feelings, states, situations, histories, events, challenges, obstacles etc…)

a must to breath in order to take control over your mind/thoughts and feelings

A MUST TO BREATH SO THAT YOU DO NOT GO CRAZY

*

become more mindful to your breath

to the qualities it reveals

long, short,

shortened, lengthened

smooth, discontinuous

forced

light

effortless

a breath you force

a breath spontaneously done

loud

quiet

muted

confident

shy

intimidated

hidden

latent

a breath which wants or does not want to be noticed, heard, listened, felt, epathize

a breath that simply happens

a breath which you (un)consciously control

a breath you sypathize with

*

a state

a feeling

a story

an inner attitude

a (mental, behavioral) pattern

which the quality of your breath manifests

*

the awareness of your breath which you’ve already had

the awareness of your breath which you’re still building

*

a concentration, integration, grounding that you build/manifest and creat through your breathing

*

being (by) your breath that makes you feel good

*

breathing that balances

breathing that stabilizes

breathing that dissolves tensions created by your mind/ thoughts

breathing that introduces your in a specific state and attitude

breathing that helps you resign from a specific state/attitude

*

a breath you feed yourself

a breath you treat yourself

a breath that nurses you

*

a breath you radiate

a breath making a state/an attitude which you manifest

*

a breath that helps you return to yourself after sth difficult

*

a breath which that loosens your mind/thought

so that you do not get too stiff/rigid

in your mind

in your body

in your life

so that your remain alive

by your life

vivid

to be full of your breath means to be full of life

*

get interested and make friends with your breath

so that you become more and more aware of yourself

*

sticking to your breath is like being fiathful to yourself

it is caring that you’re not too scattered

in order not to loose a contact with yourself

*

instead of being moved by your thoughts, it is better to be moved by your breath/breathing

*

a breath which shapes you and directs you, your actions, your behaviour, your attitude

a breath that is a FUNDAMENT

a breath that is a FUNDAMENTAL ATTITUDE

a fundament which you rely on

*

a breath that quietens moves, storms and rage of your mind/thoughts

*

a breath that harmonizes

*

beneath a breath feelings that your hide, that you’re ashamed of or that you manifest

*

a breath that makes you happy

a breath that makes you sad

a breath that makes you glad

*

a breath that decides about everything

a breath that determines everything

a breath thanks to which you feel differently

*

observe your breath and how you feel by it, in it, with it

what thoughts and feelings come

*

a breath you work with

a breath you work for

a breath working for your good and foe the good of your mind

*

a breath that grounds you

a breath that makes you fly away

*

thoughts/thinking that you attach to

thoughts/thinking that make you tense

a breath which helps detach from this thoughts/thinking

a breath which disentangles form this thoughts/thinking

a breath that opens up your mind and heart

*

a breath that maintains mind/mental ‘contratures’

*

a breath you prefer

a breath that energizes

an experience and experiencing determined by your breath

a breath that reveals your approach to life

*

a breath you can rely on

a breath that supports you

a breath that prooves that you receive/take/accept

a breath disclosing what/how you feel

*

without a breath you end up ruined

no questions to ask then

it’s clear how you feel

*

If you’re here first time,

there is a manual to these texts (how to get the most of them, how to deepen your self-inquiry).

Get familiar with it.

INSTRUKCJA OBSŁUGI TEKSTÓW

*

If you find this content helpful, inspiring or valuable, could you kindly pass it on and share it with others, please?

*

If you want to share your impressions, feelings or experience- leave a comment or an opinion- here, on my website, on Facebook- Stacja Coaching fan page) or in Google reviews, or simply contact me 😉 (olga.sobolewska@stacjacoaching.pl)

I will be happy to see that you left a trace of yours.

If you’re interested in coaching, healing, self-inquiry, self-growth or cooperating with me – have a look at ‘usługi’ (offer) bar there are options available.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s