Spiritus Movens

Swoją przygodę z coachingiem rozpoczęłam, gdy mój kolega zaproponował mi sesje coachingowe. Po prawie rocznym procesie z nim, podjęłam decyzję o kontynuacji edukacji na studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku Coaching menadżerski- nowoczesne narzędzie rozwoju osobistego, zespołu i organizacji. Podczas rocznych studiów byłam w kolejnym, a nawet kolejnych procesach coachingowych, bo oprócz regularnych sesji z profesjonalnymi coachami pracowaliśmy także między sobą- studentami, z jednej strony ćwicząc kompetencje coacha, z drugiej pracując na własnych problemach jako coachee. Studia poświęciłam na pracę nad sobą, będąc przekonana, że tylko odbyty na własnej skórze pełny proces coachingowy (takie empiryczne podejście mam zresztą do wszystkiego) może w przyszłości dać mi podstawy autentyczności i wiarygodności jako coach. Od 2014 roku prowadziłam procesy coachingowe z ponad 40 osobami. Były wśród nich zarówno procesy krótkie (3 sesje), jak i długie (6-8 sesji). Każdy proces coachingowy mojego klienta jest dla mnie okazją do rewizji siebie.

Ukończyłam akredytowane szkolenia ICF, Points of You (uprawnia ono do pracy na narzędziu coachingowym, jakim są karty Points of You) Juliji Słaby, Umiejętności i narzędzia w pracy coacha Agnieszki Grys, Coaching z mózgiem w tle Dariusza Niedzieskiego oraz certyfikowane szkolenie z analizy transakcyjnej, AT101. Od września 2015 do czerwca 2016 uczestniczyłam w szkoleniach Gilberta Renaud – Recall Healling I, II, III. Metodę tę poznałam dzięki mojej inspiratorce, Kindze Maruszczak. Na chwilę obecną jest to dla mnie najskuteczniejsze narzędzie, którym wspieram siebie i moich coachee.  W lutym 2016 ukończyłam szkolenie Ciało jakiego potrzebujesz (mówiące o tym, jak nierozwiązane konflikty emocjonalne wpływają na nasze zdrowie, na nasz wygląd, samopoczucie, problemy związane z samooceną), w czerwcu 2016 – Związki, partnerstwo i seksualność (mówiące o tym, jak nierozwiązane konflikty emocjonalne warunkują wybór partnera, kształtują relacje partnerskie i związki) oraz Toolbox (narzędzia w Recall Healing). Wiedza zdobyta podczas szkolenia wspiera mnie w pracy podczas procesów coachingu zdrowia/odchudzania, life coachingu i coachingu kariery. Jestem na etapie certyfikacji ICF. Swoją pracę weryfikuję pod nadzorem mentorów – Ingi Bielińskiej, Dariusza Niedzieskiego i Agnieszki Grys, którym zawdzięczam wiele zmian zarówno w swojej roli jako coach jak również w nadal kształtującej się Oldze.

W pracy z klientami indywidualizuję podejście do klienta poprzez dobór różnorodnych środków i metod, wykorzystując podejście z  wiedzy psychologicznej, komunikologiczej i lingwistycznej, liczne narzędzia coachingowe, pracę z obrazem, pracę z ciałem i dźwiękiem, różne stany Ja (Analiza Transakcyjna), uzdrawianie przez świadomość (Recall Healing), ustawienia Hellingerowskie.

Jestem osobą rzeczową, bezpośrednią, autentyczną, szczerą, rzetelną i zaangażowaną w swoje działania i odpowiedzialną za nie. Kładę duży nacisk na pogłębianie świadomości swoich klientów. Wspieram swoim klientów w procesie nauki/przechodzenia zmiany i dążę do budowania ich samodzielności.

A prywatnie…

Jestem absolwentką Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziału Neofilologii UAM oraz wspomnianego już Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jestem także pasjonatką ruchu, instruktorką fitness, zapaloną biegaczką, amatorką jogi. Uwielbiam kolor fioletowy i czytanie książek. Maniakalnie obserwuję i analizuję zachowania i wypowiedzi ludzkie. Jestem wielbicielką rozmów, uważną słuchaczką i czujną rozmówczynią. Należę do osób bezpośrednich, szczerych, otwartych i godnych zaufania. Wiecznie stawiam pytania i szukam odpowiedzi, poszukuję nowych rozwiązań i szerszej perspektywy. W pewnym sensie samo życie jest dla mnie swoistym procesem coachingowym – koleje losu powodują, że bezustannie podlegam automodernizacji, innowacji, uaktualnieniu, rewizji i bezustannie „staję się” coraz bardziej sobą, co stanowi dla mnie nieustanną przygodę.

Reklamy