USŁUGI

(ENGLISH VERSION BELOW)

IMG_1784

CO MOŻEMY RAZEM ZROBIĆ?

 • konsultacje Totalna Biologia: sesje uzdrawiania problemów zdrowotnych przez świadomość – w formie bezpośredniego spotkania lub sesji online, w języku polskim lub angielskim, czas trwania spotkania 90 minut, cena: 250PLN
 • opracowanie TB (w formie pisemnej jednostki chorobowej/objawu) na zamówienie: tzw. studium indywidualnego przypadku, przygotowane w języku polskim lub angielskim, czas realizacji zlecenia: do 7 dni, cena: od 100PLN do 250PLN- w zależności od choroby, opracowanie stanowi materiał dopełniający konsultację TB i/lub materiał do dalszej pracy indywidualnej nad swoim problemem/chorobą
 • sesje/procesy coachingowe (w języku polskim lub angielskim): czas trwania sesji: 60-90min, koszt jednej sesji 250PLN, proces trójstronny (sponsor, coachee, coach) 600PLN sesja
 • podstawy Ashtanga jogi: spotkanie do 90minut, cena: 120PLN
 • USTAWIENIA SYSTEMOWE BERTA HELLINGERA: 330PLN/ustawienie/60min

  ultrakrótka i, powiedziałabym, ultramocna i ultragłęboka (także: dosadna=do sedna), metoda – tak terapeutyczna jak rozwojowa. Ustawienia mogą być stosowane do pracy nad takimi zagadnieniami jak:

  – relacje rodzinne

  – związki

  – tematy zawodowe

  – sprawy finansowe/majątkowe

  – choroby, objawy, dolegliwości

  – powtarzające się wzorce, schematy, sytuacje

  – szeroko pojęte blokady, bariery, przeszkody, trudności, ograniczenia, „niemożności” i niemożliwości (=brak możliwości)

  – proces przechodzenia zmiany

  – porządkowanie przeszłości lub teraźniejszości

  – wychodzenie do przyszłości, nowego (nowy związek, praca itd)

  W biznesie ustawienia mogą być używane:

  – podczas procesu wprowadzania i wdrażania zmiany,

  – przy wyborze strategii,

  – przy decyzjach biznesowych,

  – przy rozpatrywaniu, naprawianiu, wyjaśnianiu, porządkowaniu relacji zawodowych,

  – w sytuacjach kryzysów i konfliktów

  USTAWIENIA to narzędzie diagnostyczne, ujawniające, co się właściwie dzieje na głębszym poziomie, często niezauważalnym dla oka.

 • pogłębiać świadomość samych siebie, swoich potrzeb, swojego ciała i umysłu
 • rozwijać inteligencję emocjonalną: rozpoznawanie i umiejętność nazwania swoich uczuć oraz zrozumienie, jaka potrzeba się za nimi kryje
 • warsztaty tematyczne, szkolenia grupowe, life’owe i biznesowe

PODANE STAWKI SĄ KWOTAMI BRUTTO

PROSZĘ O PŁATNOŚĆ Z GÓRY NA KONTO:

OLGA SOBOLEWSKA

61 1020 4027 0000 1702 1072 8741
 

W PRZYPADKU FAKTUR, PROSZĘ O INFO Z DANYMI NA MAILA

Jeśli kwoty są dla Ciebie ograniczające, a potrzebujesz, że chciał(a)byś ze mną popracować i/lub, że potrzebujesz pomocy- śmiało, odezwij się

Jeśli masz propozycję współpracy, lub barteru- odezwij się 😉

W razie pytań zapraszam do kontaktu:

WHAT CAN WE DO TOGETHER?

– RECALL HEALING SESSION- so called healing through re-calling past events/ and feelings attached to them, broadening and changing awareness, releasing limiting mental patterns and blocking feelings – facet-to-face or online, in Polish or English, time: 90mins, price: 250PLN

– RECALL HEALING (written) CASE STUDY- in written, electronic form, a case study of a specific health problem/disease/symptom, prepared in Polish or in English, delivered within a week, price ranges from 100-250PLN- it depends on the health problem/disease/sympton and its complexity, the case study might be a complementary tool to RECALL HEALING SESSION and the tool for further individual work on the problem/disease/symptom

– COACHING (SESSION OR THE WHOLE PROCESSES)- in Polish or in English, time: 60-90mins, price per bilateral session: 250PLN, trilateral coaching (a sponsor, a coachee, a coach): 500PLN per session

– BASICS OF ASHTANGA YOGA- practice of rudimentaries of Ashtanga yoga, pranayamas, midnfulness, time: 90mins, price: 120PLN

– HELLINGER’S CONSTELLATIONS- extremely short, indepth and reaching the essence terapheutic and development tool: online or offline, time: 60min, price: 330PLN

Hellinger’s constellations can be applied to deal with such issues like:

– family

– relations

– professional issues

– finances

– health issues, diseases, disorders, sympoms

– repeating patterns , recurring situations/problems

– barriers, difficulties, obstacles, limitations, lack of possibilities etc.

– changes, transitions

– cleaning, healing a past and making an order with it, leaving the past behind

– opening to the new, entering the new (new relation, new work etc.)

In business Hellinger’s constellations are applicable to:

– introducing and implementing a change, to transitions

– working out a startegy

– making business choices

– considering, healing, clearing, fixing professional relations

– in conflicts, crisis

WHAT ELSE CAN WE DO TOGETHER?

– broadening and deepening of one’s (self)awareness, awareness of one’s needs, awareness of one’s mind/mental patters and body/behavioral patterns

– mastering emotional intelligence: recoginizing and sharpening the ability to name one’s feelings and needs hidden behind them

– wokrshops, tranings- individual and team, life and business coaching

PRICES ARE GROSS

PAYMENTS IN ADVANCE

LET ME KNOW AHEAD IF YOU NEED AN INVOICE- PLEASE SEND DETAILS

If you can’t afford, but would like to try coaching/ working with me or if you’re in a deep need- let me know

If you would like to cooperate with me or can offer a barter- let me know

In case of any questions – do not hesitate to contact me