USŁUGI

CO MOŻEMY RAZEM ZROBIĆ?

  • konsultacje Totalna Biologia- sesje uzdrawiania problemów zdrowotnych przez świadomość
  • sesje/procesy coachingowe (w języku polskim lub angielskim)
  • coaching zdrowia/coaching oddechem (zajęcia z elementami jogi)
  • pogłębiać świadomość samych siebie, swoich potrzeb
  • rozwijać inteligencję emocjonalną
  • warsztaty tematyczne, szkolenia grupowe, life’owe i biznesowe
  • tłumaczenia
  • nauka języka angielskiego, coaching językowy

 

Ceny uzgadniane indywidualnie z klientem po analizie potrzeb.