TOTALNA BIOLOGIA

TOTALNA BIOLOGIA/ RECALL HEALING

Jest metodą uzdrawiania i poszerzania świadomości (uzdrawiania poprzez poszerzanie świadomości). Totalna Biologia (Recall Healing) może być stosowana sama lub komplementarnie względem klasycznej medycyny. Totalna Biologia stosowana jest głównie w celu leczenia różnorodnych chorób – od tych mniej poważnych po te bardzo poważne – oraz  leczenia objawów w ciele (napięcia, bóle itp). Może być ona także stosowana jako profilaktyka zdrowotna (poszerzanie świadomości w celu uniknięcia chorób/objawów) oraz jako proste i skuteczne narzędzie samopoznania i zrozumienia zależności determinujących nasz stan dobrostan psychiczny i fizyczny.

CHOROBA JAKO SKUTEK NIEUŚWIADOMIONEGO KONFLIKTU EMOCJONALNEGO
Każda jednostka chorobowa, tak jak każdy objaw w ciele, jest rezultatem nieuświadomionego konfliktu emocjonalnego (tj. chory nie jest świadomy, jaki dokładnie stres przeżywa, jakie konkretnie uczucie i stan go ogarnęły i usiłują wyłonić się do świadomości). Konflikt emocjonalny (niematerialny, niefizyczny), „materializuje się” (urzeczywistnia się) w postaci objawu lub choroby, ergo: objawy i choroby powstają na skutek doświadczenia sytuacji stresowej, przy czy osoba stresu doświadczająca może sobie zdawać sprawę z tego, co dokładnie było dla niej stresorem, lub nie. Nieprzeżyte emocje zamieszkują ciało (i niejako „materializują się” w nim – co oznacza, że konflikty emocjonalne/stres urzeczywistniają się/ są widoczne na poziomie ciała, na poziomie fizycznym) i ujawniają się w postaci chorób (somatyzowanie się emocji w ciele). W metodzie, jaką jest Totalna Biologia (Recall Healing), za każdą określoną chorobą lub objawem kryje się ściśle określony emocjonalny konflikt. Dzięki klasyfikacji chorób i ich przyczyn oraz poprzez wnikliwą rozmowę z osobą można w prosty sposób dotrzeć do sedna, do emocjonalnej przyczyny jego/ jej choroby/objawów. W zależności od gotowości osoby, jej osobistego zaangażowania w proces uzdrowienia i stopnia jego/jej świadomości praca nad wyzdrowieniem trwa od jednej do kilku sesji.

TOTALNA BIOLOGIA- O CO TAK NAPRAWDĘ CHODZI?
Według Totalnej Biologii/ Recall Healing choroby/objawy, których doświadczamy są formą rozwiązania nierozwiązanych konfliktów emocjonalnych dziejących się w nas w sposób nieświadomy lub nie w pełni uświadomiony (bo gdyby stres/konflikt emocjonalny był uświadomiony, nie byłoby w ogóle objawów/choroby). Chcąc to opisać przykładowo i prosto – jeśli jakaś sytuacja życiowa jest dla Ciebie stresogenna, a Ty nie uświadamiasz sobie tego, co przeżywasz w związku z nią w pełni (tj. wypierasz, zaprzeczasz lub dokładnie nie wiesz, jaki konkretnie bodziec wywołał jakie konkretne emocje), wówczas ten konflikt emocjonalny pozostaje w Tobie, pojawia się w Twoim ciele i wyłania się w formie objawów lub choroby, a nawet pewnych regularnych wypadków/przypadków zdarzeń/sytuacji. Metoda TB/RH pozwala dotrzeć do przyczyny choroby (dostrzec swój wzorzec reakcji/postępowania) i uzdrowić ją sposobem innym niż tradycyjna medycyna, bez ingerencji medycznej czy farmakologicznej.

HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAĆ

Totalną Biologią/ Recall Healing można także pracować, chcąc rozwiązać swoje aktualne problemy życiowe (finansowe, partnerskie, rodzinne, konflikty itp.) lub zrozumieć powtarzające się wzorce. Takie uzdrawianie odbywa się poprzez pracę nad świadomością i znalezieniem sedna, przyczyny problemu (tj. jaki emocjonalny czynnik powoduje, że w Twoim życiu jest obecnie tak, a nie inaczej). Według tej metody cały nasz korpus emocjonalny (tj. arsenał reakcji emocjonalnych, nasza wrażliwość, sposoby reagowania układu nerwowego) zostaje zapisany w okresie nazywanym projekt-cel (okres ciąży i do roku po urodzeniu) oraz kształtuje się na drodze dorastania i relacji z rodzicami. Później, w swoim życiu reagujemy na różnorodne sytuacje życiowe reakcjami, które zapisaliśmy jako naszą matrycę (powtarzamy nasze reakcje, często ze szkodą dla nas samych, tj. ponownie przeżywamy nieuświadomione historie starych konfliktów emocjonalnych, tzw. powtórki z historii). Dopóki przydarzają nam się te same problemy zdrowotne i nawracają te same objawy i/lub wzroce lub inne/konflikty emocjonalne, oznacza to, że nie uświadomiliśmy sobie w pełni emocjonalnej przyczyny tych sytuacji/objawów i dlatego też są one powracającym bumerangiem, częścią naszego losu (czytaj: konflikt/problem nie został w ogóle lub w pełni nierozwiązany; choroba nie jest wyleczona). Mijają kolejne lata naszego życia, mówimy o innych ludziach i odmiennych okolicznościach, które napotykamy, ale praca narzędziem pomaga odkryć, że tak naprawdę szkodliwy wzorzec działa nadal , a my po raz kolejny odrabiamy nieuświadomioną emocjonalną lekcję. Praca w takich przypadkach polega na uświadomieniu sobie związku i zależności: co dokładnie i jak na mnie działa, co dokładnie ten bodziec/stresor mi robi/zrobił.

NAZWIJ TO, WYRAŹ TO, PRZYZNAJ SIĘ DO TEGO, POCZUJ I DOŚWIADCZ UCZUĆ Z TYM ZWIĄZANYCH
Totalna Biologia/ Recall Healing to poszukiwanie emocji kryjących się za objawami z ciała/za opowiadanymi historiami. To szukanie momentu aha, achh to to!, to o to chodzi! Praca metodą TB/RH jest rozmową, podczas której pada wiele pytań, mających na celu poszerzyć świadomość, przybliżyć do rozwiązania i ostatecznie znaleźć sedno konfliktu – tj. emocję/emocje, które powodują chorobę, objaw, problemy w życiu, itp. Chodzi o to, by znaleźć uczucie, wyrazić je i doświadczyć go (moment absolutnie kluczowy dla zmiany świadomości i uwolnienia się od problemu, tzw. świadome przeżywanie uczuć).

DZIEDZICZENIE CHORÓB
Nasze ciało nosi w sobie pamięć. Nasze DNA jest pamięcią komórkową. Dziedziczmy system neurologiczny naszych przodków, w tym sensie dostajemy w spadku ich dobytek emocjonalny i sposoby reagowania na różnorodne sytuacje, ich wrażliwość, a co za tym idzie – ich predyspozycje psychiczne, fizyczne i intelektualne. W tym sensie prawdziwe jest stwierdzenie, że choroby i problemy są dziedziczne, bo dostając w genach pamięć komórkową, neurologiczny system wzorców emocjonalnych, przeżywamy podobne emocje, co nasi przodkowie. W ten sposób tłumaczymy fakt, że cierpimy na te same dolegliwości i choroby, co nasi przodkowie. Tym także tłumaczymy fakt zbieżności między problemami, jakie pojawiają się w naszym życiu, a problemami naszych przodków.

******

Z podziękowaniem dla moich nauczycieli sztuki: Kingi Milo i Gilberta Renauld.

******

ZAPRASZAM DO KORZYSTANIA Z USŁUG, KTÓRE W RAMACH TEJ METODY STOSUJĘ:

  1. konsultacje TB – online, lub spotkania bezpośrednie
  2. opracowanie pisemne objawu/choroby

Więcej szczegółów w zakładce usługi

W razie pytań, zachęcam do kontaktu: