Czym jest coaching?

W języku angielskim słowo coach oznacza z jednej strony fizyczny środek transportu (autobus dalekobieżny, autokar, karetę, karocę, powóz, dyliżans), z drugiej wskazuje ono na  metaforyczny „środek transportu”, jakim może być człowiek i jego zasoby (korepetytor, trener, nauczyciel). Coaching łączy w sobie cechy obu wyżej wymienionych znaczeń. Coaching jest podróżą, wyprawą w celu osiągnięcia określonego celu, działaniem, które ma wspomóc klienta w kolejny krokach, by ten cel osiągnąć.

W praktyce, dla każdego coaching może być czymś innym. Dla jednych jest on lifelong learning– nieustannym procesem samorozwoju, dla innych tymczasową strategią służącą osiągnięciu określonych celów. Coaching jest procesem w formie rozmowy, podczas której coach, zadając trafne pytania, niczym lustro odzwierciedla świat i zasoby klienta. Przede wszystkim jednak coaching jest spotkaniem z samym sobą.

Rolą coacha, poza wymienionym już wskazywaniem zasobów własnych klienta, jest wspieranie i podtrzymywanie zaangażowania coachee w drodze, którą podjął, by osiągnąć wyznaczony przez siebie cel. Coach inspiruje, słuchając swojego klienta uważnie i zadając mu właściwe pytania.

Coaching prowadzi do zmiany, zazwyczaj nawet do wielu zmian, gdyż wprowadzenie jednej zmiany w życiu pociąga za sobą konsekwencje w postaci modyfikacji także innych sfer życia.

Istnieje tylko (albo aż) jedno „ale” – do coachingu trzeba być gotowym: mieć odwagę, być odpowiedzialnym za siebie, a przede wszystkim posiadać w sobie prawdziwą, wewnętrzną motywację do zmiany.

Relacja pomiędzy coachem a coachee oparta jest na kilku fundamentalnych zasadach: po pierwsze: obie strony sobie ufają; po drugie: strony traktują siebie w partnerski sposób; po trzecie: zarówno coach jak i coachee są uważni i obecni na to, co dzieje się „teraz i tu” w trakcie procesu coachingowego; po czwarte: coach akceptuje i nie ocenia swojego klienta; daje mu przestrzeń do błędu; pokazuje, jak można reinterpretować postrzeganie błędów, problemów i porażek; coach działa przez aktywne słuchanie, nie próbuje nic narzucić lub naprawić.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z COACHINGU:

– Wpływa na jakość relacji i komunikacji z innymi ludźmi

– Ujawnia nasze schowane, zapomniane lub jeszcze nieodkryte zasoby i inspiruje, by z nich skorzystać

– Zwiększa poczucie spójności i harmonii z samym sobą oraz z innymi

– Pokazuje mnogość perspektyw, a przez to kwestionuje istnienie jedynej, wyłącznej perspektywy

– Buduje naszą elastyczność

– Zwiększa tolerancję, zrozumienie i akceptację tak innych, jak i siebie

– Stymuluje kreatywność

– Inspiruje

– Wspiera rozwój

– Buduje wiarę w siebie, poczucie pewności siebie

– Uczy autonomiczności i postawy odpowiedzialnej

I wiele, wiele innych indywidualnie określonych korzyści 😉