YOGA

STACJA YOGA

rep-20

Na drodze swojego rozwoju, po latach pracy i wieloletnim prymacie umysłu w mojej pracy i życiu dotarło do mnie, że pomijanie ciała i uczuć, które są kluczowymi informacjami z niego płynącymi, jest niedostrzeganiem i nieuchwycaniem sedna i klucza do osoby.

Zorientowałam się, że praca z ciałem i oddechem jest o wiele bardziej skuteczna i dotykająca istoty problemów i trudności osoby niż klasyczna ‚rozmowa terapeutyczna’ czy coaching. Połączyłam swoje umiejętności coachingowe, wiedzę i kompetencje z Totalnej Biologii, z ustawień Hellingerowskich oraz bioenergetyki Alexandra Lowena i stworzyłam swoją autorską usługę o nazwie coaching zdrowia (także czasami nazywany coachingiem ciała i coachingiem oddechem).

Coaching zdrowia jest to praktyka Asthanga jogi, koncentrująca się na ciele, oddechu, na stanie umysłu i stanie emocjonalnym, a jeżeli osoba przedstawia siebie w szerszym kontekście – informuje o swoich problemach i trudnościach w życiu, o dolegliwościach i chorobach- uwzględniam także te aspekty, starając się ukazać jej jak to wszystko jest połączone. W swojej pracy podchodzę do osoby jak najbardziej indywidualnie i holistycznie. Przy czym zachowuję tu pokorę, bo ta całościowość (kompletność) jest w pewnym sensie zawsze ograniczona. Nadrzędnymi celami mojej pracy jest budowanie samoświadomości, uważności i ukazywanie zależności: umysł-ciało-oddech-problem zdrowotny/choroba-trudność/problem w życiu.

rep-23

Nazywam siebie lustrem i tłumaczem – swoim klientom pokazuję jak to, co dzieje się w ich ciele, w umysłach i w oddechu przekłada się na to, co dzieje się w ich życiu, w ich relacjach, z ich zdrowiem, samopoczuciem i odwrotnie.

Zależy mi, by moi klienci dostrzegali te zależności i ich przekładalność we wszystkich obszarach ich życia: to, co masz w umyśle – tak masz także w ciele i w swoim życiu; to, jak oddychasz warunkuje Twoje emocje, poczucie stabilności, bezpieczeństwa, warunkuje Twoje poczucie sprawczości i wpływu, a to dalej wpływa na to, co Ci się przydarza w życiu, w Twoich relacjach itd. itd.

W swojej pracy opieram się na doświadczeniu własnym i wspieram się doświadczeniem moich dwóch nauczycielek i przewodniczek- Ewy Makowskiej i Ani Nowak.

Praktyka coachingu zdrowia służy uchwyceniu wzorców myślowych, emocjonalnych i w ciele, i ich wpływu na osobę, jej stan zdrowia, jej problemy w życiu i zmianie ich na zdrowszy, bardziej służący wzorzec i ruch (mentalny, emocjonalny i fizyczny, w tym: postawa i zachowanie).

Praktyka coachingu zdrowia to budowanie wewnętrznej postawy (budowanie siebie) – silnej, odpowiedzialnej, cierpliwej, pełnej poszanowania do siebie samego i do innych, to budowanie pokory i wyczucia.

*

ZMIANA W CIELE ZMIENIA STAN UMYSŁU, ZMIANA MYŚLI- ZMIENIA CIAŁO (POSTAWĘ, RUCHOMOŚĆ, OTWARTOŚĆ, ELASTYCZNOŚĆ)

DALEJ

ZMIANA ODDECHU ZMIENIA CIAŁO (a zmiana w ciele wywołuje zmianę w umyśle)

ZMIENIONE CIAŁO, ZMIENIONY ODDECH I STAN UMYSŁU ZMIENIAJĄ W NASTĘPSTWIE TWOJĄ POSTAWĘ WEWNĘTRZNĄ, TWOJE SAMOPOCZUCIE, POCZUCIE ZDROWIA, ZADOWOLENIA, DOBROSTANU, A TO PRZEKŁADA SIĘ NA JAKOŚĆ TWOJEGO ŻYCIA I SPOSÓB, W JAKI GO (i SIEBIE SAMEGO/SAMĄ) DOŚWIADCZASZ.

Uchwycenie tych zależności daje wewnętrzną moc i osobistą siłę.

Coaching zdrowia jest także zaproszeniem do brania odpowiedzialności za swój mentalny, emocjonalny i fizyczny dobrostan (i rozwój), do bycia uważnym na siebie, co w konsekwencji daje poczucie uziemienia, stabilności i wpływu (sprawczości). Praktyką coachingu zdrowia tworzysz siebie i swoje życie tak, jak chcesz. Coaching zdrowia to powracanie do siebie i pielęgnowanie relacji i kontaktu z sobą na poziomie mentalnym, emocjonalnym, cielesnym i duchowym.

*

rep-27

COACHING ZDROWIA ma formę spotkań indywidualnych, praktyki Ashtanga jogi dostosowanej do bieżących potrzeb i stanu osoby. Może on obejmować także proste praktyki oddechowe (pranayamy), praktykę uważności, medytację, elementy klasycznego coachingu, TB lub ustawień.

*

Ciało ma swoją mądrość.

Ciało ma dla Ciebie właściwą odpowiedź, wyznacza ono Twój rytm i kierunek.

Na ile go słyszysz ? Na ile w ogóle chcesz go usłyszeć i się mu poddać, uszanować go?

Ciało informuje Cię o Twoich potrzebach; o tym, gdzie i jaka zmiana jest potrzebna – jaki ruch (w ciele, w umyśle, w życiu, w Twojej postawie, w Twoim zachowaniu) musisz wykonać, a z jakiego zrezygnować.

*

BYCIE W KONTAKCIE ZE SWOIM CIAŁEM i ODDECHEM TO BYCIE W KONTAKCIE ZE SWOJĄ MOCĄ I MĄDROŚCIĄ. TO BYCIE W KONTAKCIE ZE SWOJĄ ESENCJĄ.

rep-15

 

Dla kogo jest coaching zdrowia?

– dla osób, które bardzo dużo pracują intelektualnie, czują, że potrzebują uspokoić i wyciszyć swój umysł, wyłączyć się z pędu swojego umysłu

– dla osób, którzy mają za mało ruchu, mają deficyt lub niechęć do aktywności fizycznej, sportu, pracy z ciałem

– dla tych którzy potrzebują łagodnych (niewyczynowych i nierywalizujących) form fizycznych

– dla osób z trudnościami zdrowotnymi (profilaktyka i terapia prozdrowotna)

– dla osób, którzy poszukują indywidualnego podejścia i uwagi, wszechstronnego i wielopoziomowego przewodnictwa

– dla tych, którzy poszukują wypoczynku

– dla dbających o zdrowie i pragnących coś uzdrowić

– dla pragnących się wielopoziomowo rozwijać, poznawać siebie, zrozumieć siebie, skontaktować się ze sobą i swoimi autentycznymi potrzebami oraz ze swoją mądrością

– dla tych, którym trudno się wziąć za siebie, za pracę ze swoim ciałem, umysłem i emocjami

– dla osób potrzebujących wsparcia i rozwijających umiejętności samodzielnej wspierania siebie

– dla tych, którzy chcą zmiany

Coaching zdrowia- korzyści z niego płynące

– spokój, wyciszenie, wypoczynek dla umysłu

– harmonię

– poczucie stabilności, osadzenia, uziemienia, bezpieczeństwa

– poczucie kontaktu i bliskości ze sobąi swoimi potrzebami

– uziemia

– centruje w sobie

– jest wypoczynkiem dla umysłu, wprowadza poczucie świeżości, żywotności i lekkości

– rozwija relację z samym/samą sobą, buduje SZACUNEK i POKORĘ do siebie samego/samej (i do innych), do swoich aktualnych sił, możliwości i ograniczeń

– uzdrawia choroby, trudności i blokady (fizyczne, mentalne, emocjonalne)

– ujawnia wzorce myślowe, ruchowe- zależności warunkujące osobę

******

Wszystkie fotografie wykonał dla mnie Marcin Babicz. Dziękuję, Marcin.