Life Coaching

RÓD=POTĘGA, KTÓRĄ RAZEM STANOWICIE (YOUR FAMILY LINE = A MIGHT OF TOGETHERNESS)

ENGLISH VERSION BELOW

RÓD = POTĘGA, KTÓRĄ RAZEM STANOWICIE

widzieć (zobacz!)

czuć (poczuj!)

mieć świadomość (miej świadomość) swojego RODU/RODZINY

TWÓJ RÓD/TWOJA RODZINA=miejsce, energia/energie, z której/których pochodzisz

SKĄD przychodzisz

Twojego ŹRÓDŁA, Twojego SKĄD i DOKĄD

*

SKĄD przychodzisz?

DOKĄD zmierzasz?

co zamierzasz?

do czego zmierzasz?

*

TWÓJ RÓD/TWOJA RODZINA=Twoje miejsce PRZYNALEŻNOŚCI

MIEJSCE

połączenia

więzi

powiązania

przyjęcia

Twoja przestrzeń uwikłań i zawiłości

Twoje złożoności

Twoje współzależności

*

TWÓJ RÓD

Twoje SKĄD I DOKĄD

Twój początek i Twój koniec

Twoje odpowiedzialności

Twoje lojalności

POCZUCIE TWOJEJ GODNOŚCI

*

WIDZIEĆ SWÓJ RÓD/ SWOJĄ RODZINĘ to widzieć (czuć, mieć świadomość) SIŁY, właściwie SIŁ, które Cię stworzyły/tworzą/zdeterminowały/nadal determinują

POŁĄCZYĆ SIĘ Z RODEM/RODZINĄ to mieć świadomość POTĘGI i MOCY

potęgi i mocy wynikającej z powiązań, połączeń, więzi, wynikającej ze wspólnoty

ostatecznie: POTĘGI (WYNIKAJĄCEJ Z) POCZUCIA PRZYNALEŻNOŚCI

PRZYNALEŻNOŚCI W i Z MIŁOŚCI

*

SPÓJRZ,

PATRZ NA SWÓJ RÓD/SWOJĄ RODZINĘ

dostrzeż (i poczuj, i uświadom sobie) ten CAŁOKSZTAŁT SIŁ I MOCY, KTÓRE SPOWODOWAŁY CIEBIE

*

SPÓJRZ,

PATRZ NA

OTWÓRZ SIĘ NA

CAŁOKSZTAŁT SIŁ, KTÓRE SPOWODOWAŁY, ŻE JESTEŚ

że jesteś w o g ó l e

znaczy: że w ogóle żyjesz

PATRZ!

TWÓJ RÓD/TWOJA RODZINA=SIŁY, Z KTÓRYCH DANE/PRZEKAZANE CI BYŁO ŻYCIE

całokształt sił, które SPRAWIŁY, że żyjesz

które UMOŻLIWIŁY Ci ŻYCIE/BYCIE

*

SPÓJRZ NA

TWÓJ RÓD= wszystkie siły, które sprawiły/sprawiają, że jesteś tu, a nie gdzie indziej

że jesteś taki/a, a nie inny/a

że robisz to, a nie co innego

że myślisz/czujesz tak, a nie inaczej

że ciągnie Cię tam, a nie gdzie indziej

że odpycha/wypycha Cię skądś, a przyciąga dokądś

że Cię ściąga w jakimś kierunku, na jakąś stronę

że coś Cię wznieca

a coś innego podnieca

że chcesz czegoś lub nie chcesz

że się na coś zgadzasz albo sprzeciwiasz się

w Tobie cały Twój ród, czyż nie?

*

Twój ród = to, co Cię stworzyło

Twój ród = wszystko, co się przed Tobą wydarzyło i Ciebie naznaczyło

Twój ród = to, co Cię wyposażyło

Twój ród = Twoje zasoby, ograniczenia, możliwości

Twój ród = Twoje prawidłowości

NIECH CAŁY TWÓJ RÓD SIĘ W TOBIE ROZGOŚCI

*

TWÓJ RÓD = TWOJE MIEJSCE PRZYNALEŻNOŚCI

TWÓJ RÓD = TAM, GDZIE WOLNO CI

*

SPÓJRZ UWAŻNIE NA SWÓJ RÓD

POWOLUTKU

PO KOLEI

ŚWIADOMIE

NA KAŻDEGO CZŁONKA

NA KOLEJNE CZĘŚCI CAŁOŚCI

NIE POMIŃ NIKOGO

UWZGLĘDNIJ KAŻDEGO

NAWET, WRĘCZ SZCZEGÓLNIE, TEGO NIECHCIANEGO LUB NIEMILE WIDZIANEGO

OTWÓRZ SIĘ (OTWÓRZ SERCE) NA KAŻDEGO

OD KAŻDEGO DOSTANIESZ/DOSTAJESZ COŚ BARDZO CENNEGO

o ile tylko (z szacunkiem, z pokorą) patrzysz na nią, na niego

o ile tylko otworzysz się na wzięcie/branie od niej/od niego

nie zawsze dostajesz coś lekkiego

nie zawsze przyjemnego

ale zawsze coś wartościowego

OTWÓRZ SIĘ NA WZIĘCIE OD SWOJEGO RODU TEGO WSZYSTKIEGO

*

naciesz oczy

naciesz serce

wysyć się p o t ę ż n o ś c i ą, którą Twój ród reprezentuje

NASIĄKAJ TAK DŁUGO, JAK TEGO POTRZEBUJESZ

aż poczujesz, że NIC CI NIE BRAKUJE

*

TWÓJ RÓD

TWOJA OBFITOŚĆ

TWOJA ZAWIŁOŚĆ

NIEŚCISŁOŚĆ

NIESPÓJNOŚĆ W SPÓJNOŚCI

NIEJASNOŚĆ W JASNOŚCI

TWOJA ZŁOŻONOŚĆ

TWOJE SKOMPLIKOWANIE

OSTATECZNIE

TWOJE ZAMIŁOWANIE i ODDANIE

NIECH TWÓJ RÓD/TWOJA RODZINA W TOBIE ZMARTWYCHWSTANIE

NIECH TWÓJ RÓD/TWOJA RODZINA SIĘ W TOBIE CAŁOŚCIĄ/JEDNOŚCIĄ STANIE

*

TWÓJ RÓD

SKĄD i DOKĄD Twojej potężności

SKĄD i DOKĄD Twojej wielkości

SKĄD i DOKĄD Twojej małości

*

TWÓJ RÓD/TWOJA RODZINA JEST ZAWSZE RAZEM Z TOBĄ

CZY JESTEŚ ŚWIADOMY/A CZY NIE

SWOIMI WICIAMI OTACZA CIĘ

CHRONI CIĘ

PIELĘGNUJE CIĘ

WSPIERA CIĘ

TOBĄ CIESZY SIĘ

znaczy także:

Twoja przynależność jest z Tobą czy sobie z tego zdajesz sprawę, czy nie

znaczy także

TWOJA GODNOŚĆ NIGDY NIE OPUSZCZA CIĘ

*

ze swojego rodu/rodziny uciesz się

on(a) na każdym Twoim kroku wspiera Cię

w każdym Twoim przedsięwzięciu zasila Cię

*

Twój ród/Twoja rodzina

tam, gdzie kończy się ‘ja’

a gdzie ‘my’ zaczyna się

gdzie kończy się oddzielenie, odrębność, indywidualność i niezależność

a wspólne, wspólnota, zbiorowość i zależności, połączenie/a zaczynają się

*

Twój ród/Twoja rodzina

zobacz, ILE WAS TU JEST

jak jesteście p o w i ą z a n i

p o ł ą c z e n i

jak do siebie n a l e ż y c i e

jak siebie dla siebie m a c i e

jak wzajemnie p r z y n a l e ż y c i e

jaką siłę i P O T Ę G Ę R A Z E M S T A N O W I C I E

*

należycie należycie

*

na zdjęciach: symboliczne przyjęcie rodu

foto: Maya Jablonska

logo: Aga Deptuła-Lewczyńska

my Canva specialist: Klaudia Tunkel

*


ZAWIESZONE ASHTAU

!!!

Chciałabym wprowadzić nową praktykę, wspierającą osoby, które POTRZEBUJĄ (w ogóle) (a w szczególe: praktyki Ashtanga jogi). W Ashtangowej nomenklaturze nazywa się to fachowo ‚zawieszonym Ashtau’. Jeśli śledzisz mojego bloga i moje treści lub odwiedzasz facebookowy fanpage, a to, co robię wnosi coś do Twojego życia, PROSZĘ – raz, albo raz na jakiś czas, przekaż dowolny datek, który będzie SZANSĄ, dla tych, który na dany moment nie stać. To może być nawet 10PLN. Widzę, ile Was tu zagląda, gdyby każdy wniósł swoje minimum, otwiera to innym MOŻLIWOŚCI. To PROŚBA, nie wymóg;-). Jeśli nie chcesz, nadal jesteś mile widziany/a ;-). Wpłaty poproszę na swoje konto:

61 1020 4027 0000 1702 1072 8741

w tytule: zawieszone Ashtau

*

Jeśli chciał(a)byś podzielić się swoimi wrażeniami, zostaw komentarz lub opinię – tu, na facebooku (fan page Stacja Coaching) albo w Google reviews, lub po prostu napisz do mnie =) (olga.sobolewska@stacjacoaching.pl).

Będzie mi miło, jeśli zostawisz po sobie jakiś ślad.

Jeśli jesteś zainteresowany/a współpracą, zajrzyj do zakładki ‚usługi’, co możemy razem zdziałać.

*****************************************************************************************

A MIGHT OF TOGETHERNESS

FAMILY LINE = TOGETHER YOU ARE A MIGHT/POWER

to see (have a look!)

to feel (feel it!)

to realise (be aware of!) your family line

YOUR FAMILY (LINE) = a place, an energy/the energies that you come from

WHERE do you come from?

YOUR ORIGIN

YOUR ROOT

YOUR ‘FROM’ AND YOUR ‘TO’

*

WHERE/WHAT/WHO do you stem from?

WHERE/WHAT/WHO do you aim at?

WHAT do you get at?

WHAT do you intend?

*

YOUR FAMILY (LINE) = the place you BELONG

PLACE of

connection

bond

acceptance

reception

a territory of your entanglement and complexities

your dependencies and interdependencies

*

YOUR FAMILY

YOUR ‘FROM’ and YOUR ‘TO’

Your beginning and your end

Your responsibilities

Your loyalties

YOUR DIGNITY

*

to see one’s family (line) is to see (to feel, to realise) POWER(S) that have created/determined you

*

TO CONNECT TO YOUR FAMILY (LINE) IS TO REALISE POWER AND MIGHT

POWER AND MIGHT which results from connections, bonds

in the end: MIGHT THAT STEMS FROM A SENSE OF BELONGING

BELONGING TO, IN and OUT OF LOVE

*

HAVE A LOOK AT YOUR FAMILY (LINE)

REALISE ALL THE POWERS THAT AFFECTED YOU

*

HAVE A LOOK

OPEN YOUR HEART TO ALL THE POWERS THAT MADE YOU ALIVE

that you are alive AT ALL

HAVE A LOOK!

YOUR FAMILY (LINE) = POWERS THAT GAVE YOU LIFE

POWERS THAT MADE YOU ALIVE

POWERS THAT MAKE YOUR LIFE POSSIBLE

*

HAVE A LOOK AT YOU FAMILY (LINE) = all the powers that made/ make you be where you are

made/make you be this, not the other way

made/make you do what you do

made/make you think/feel what you think/feel

attract you to certain people, places, energies

push you away from where you are not meant to be

turn you in a specific direction

made/make sth/sb fire you

made/make you excited

made/make you want or resent sth/sb

made/make you accept or resist sth/sb

there is your whole family in you, isn’t it?

*

YOUR FAMILY = what created you

YOUR FAMILY = everything that happened before you and that affected you

YOUR FAMILY = powers that equipped you

YOUR FAMILY = your assets, resources, limitations, possibilities

YOUR FAMILY = your dynamics, patterns

LET YOUR FAMILY IN

*

YOUR FAMILY = A PLACE WHERE YOU BELONG

YOUR FAMILY = A PLACE WHERE YOU ARE ALLOWED

*

TAKE A CLOSER LOOK AT YOUR FAMILY LINE

SLOWLY

ONE BY ONE

MINDFULLY

LOOK AT EVERY SINGLE MEMBER OF YOUR FAMILY

CONSIDER SUBSEQUENT PARTS OF THE WHOLE

DO NOT OVERLOOK ANYBODY

TAKE INTO ACCOUNT EVERYONE

ESPECIALLY THE ONE(S) WHO IS/ARE UNWANTED OR NOT WELCOME

OPEN YOURSELF/YOUR HEART TO EVERYONE

YOU ARE GIVEN STH PRECIOUS FROM EVERYONE

AS LONG AS YOU LOOK AT THIS PERSON (respectfully)

as long as you open yourself to taking from them/him/her

you are not always given light/easy things

you are not always given sth pleasant

but always it is sth valuable

GET READY TO RECEIVE FROM YOUR FAMILY EVERYTHING IT OFFERS

*

satisfy your eyes

satisfy your heart

immerse into the might of your family

get soaked with this might &power

get as much as you need

take that long as you need

until you feel you’re full, you’re whole &you need nothing more

*

YOUR FAMILY

YOUR ABUNDANCE

YOUR COMPLEXITIES

YOUR INCOHERENCE

INCOHERENCE IN COHERENCE

YOUR DARKNESS &YOUR LIGHT

IN THE END

YOUR LOVE AND DEVOTION

LET YOUR FAMILY(LINE) RISE FROM THE DEAD

LET YOUR FAMILY (LINE) BECOME ONE(NESS)& THE WHOLE WITHIN YOU

*

YOUR FAMILY (LINE)

FROM & TO of your might

FROM & TO of your greatness

FROM & TO of your littleness

*

YOUR FAMILY (LINE) IS ALWAYS WITH(IN) YOU

WHETHER YOU REALISE IT OR NOT

YOUR FAMILY (LINE) COVERS YOU WITH ITS CARE, SUPPORT

IT PROTECTS YOU

IT IS HAPPY ABOUT YOU

it means also:

your sense of belonging belongs to you

it means also:

YOUR DIGNITY NEVER LEAVES YOU

*

be glad about your family

it supports you every single step you take

it supports every single undertaking you take

*

your family

a place where ends ‘me’

& where ‘we’ starts

a place where separation, distinctiveness, individualism, independence ends

and a place where starts connection, interdependencies, community

*

your family

have a look: there are so many of you here!

how related you all are

connected

you belong to each other

you have one another

you belong

have a look at the might you make together

*

all of you belong

everything belongs

If you’re here first time,

there is a manual to these texts (how to get the most of them, how to deepen your self-inquiry).

Get familiar with it.

INSTRUKCJA OBSŁUGI TEKSTÓW

*

If you find this content helpful, inspiring or valuable, could you kindly pass it on and share it with others, please?

*

If you want to share your impressions, feelings or experience- leave a comment or an opinion- here, on my website, on Facebook- Stacja Coaching fan page) or in Google reviews, or simply contact me 😉 (olga.sobolewska@stacjacoaching.pl)

I will be happy to see that you left a trace of yours.

If you’re interested in coaching, healing, self-inquiry, self-growth or cooperating with me – have a look at ‘usługi’ (offer) bar there are options available.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s