Life Coaching

ODMOWA WSPÓŁ-PRACY (‚NO’ TO COOPERATION)

ENGLISH VERSION BELOW

ODMOWA WSPÓŁ-PRACY

także:

takie słowa=klucze:

BRAK PRACY

BRAK WSPÓŁPRACY

NIEMOŻNOŚĆ/NIEMOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY

też:

NIE

ODMOWA

BRAK (OCZEKIWANEJ) ODPOWIEDZI

a również:

‘NIE’ JEST MOŻLIWE, JEST MIEJSCE NA i PRAWO DO ‘NIE’

ODMOWA JEST MOŻLIWA

WOLNO CI/KOMUŚ MÓWIĆ NIE

*

odmowa wykonania pracy/odmowa współpracy jest możliwa

co, parafrazując, znaczy: ktoś może/Ty możesz/masz prawo nie chcieć czegoś dla Ciebie/dla kogoś zrobić

albo: ktoś może nie chcieć zrobić tego, czego od niego/niej chcesz/oczekujesz, a Ty możesz nie chcieć zrobić tego, czego się od Ciebie oczekuje

😉

*

im szybciej to czujesz i jesteś z tym w zgodzie, tym lepiej

tym też maleje szansa, ze będziesz dostawał(a) kolejne odmowy i że będą one dla Ciebie bolesne

*

przypomnę tylko to powiedzenie, które co raz wraca:

chcesz mieć rację czy relację?

KWINTESENCJA: RACJA VERSUS RELACJA

*

odmowa współpracy i/lub pracy, nota bene, jest już (współ)pracą

podług powiedzenia, że czasami brak odpowiedzi jest już odpowiedzią

*

jeśli chcesz z kimś ‘w s p ó ł p r a c y’ (też: komunikacji, skomunikowania, relacji, więzi, połączenia), a z jakichś powodów jest to trudne, nie udaje się lub w ogóle nie jest niemożliwe

sprawdź poniższe:

1. czy NAPRAWDĘ widzisz i słyszysz osobę, z którą w s p ó ł p r a c u j e s z ?

także: czy sam(a) czujesz się widziany/a i słyszany/a, też: czy widzisz i słyszysz samego/samą siebie – właściwie możnaby na tym poprzestać, bo to KLUCZ DO WSPÓŁPRACY

2. czy pielęgnujesz w relacji szacunek?

tj. czy szanujesz osobę, z którą w s p ó ł p r a c u j e s z /chcesz współpracować?

także: czy sam(a) szanujesz siebie i czujesz się szanowany/a?

3. czy jesteś pokorny/a?

tj. czy uwzględniasz to, że możesz się mylić, że możesz mieć ograniczoną wiedzę, że jest coś, czego nie wiesz, z czego możesz nie zdawać sobie sprawy?

czy dbasz o to, by w relacji być „zdrowo” małym/małą – tj. pokornym, i odwrotnie: czy masz na uwadze to, że ktoś także może mieć ograniczenia?

4. czy nie jesteś arogancki/a lub ignorantem/ignorantką? (arogancja i ignorancja idą ze sobą w parze)

tj. czy – świadomie lub nieświadomie – osądzasz, oceniasz, jesteś w postawie/poczuciu wyższości, roszczeń, żądań, domagań się oczekiwań, w postawie ‘należy mi się’?

albo też czy nie ignorujesz, bagatelizujesz tego kogoś (tej osoby słów, potrzeb), z kim w s p ó ł p r a c u j e s z /chcesz współpracować ?

– tutaj także kluczowe: czy się nie wywyższasz? – to o czuciu się mądrzejszym/ą, lepszym/ą, sprawniejszym/ą- jakim/jakąkolwiek – wstaw swój epitet/przymiotnik w stopniu wyższym

– czy nie uzurpujesz – to o traktowaniu kogoś jak swoją własność, o próbie panowania i kontroli, „zarządzenia” kimś

– czy nie jesteś pyszny/pyszna?- tj. czy przypadkiem nie przeceniasz swoich zasług, udziału, dokonań, roli, także swojej mocy?

to także wysokim mniemaniu o sobie, wyniosłości, zarozumiałości

– czy są w Tobie jeszcze żądania, pretensje, czekanie i oczekiwanie?= ile jest w Tobie jeszcze i jakich żądań, roszczeń i oczekiwań, nakazów, rozkazów?

i jeszcze jedno: ta arogancja i ignorancja dotyczyć także może Twojej relacji samym/samą sobą

*

i kolejne ‘jeszcze jedno’:

o tzw. w s p ó ł p r a c y w relacjach prywatnych, szczególnie z najbliższymi

bo niejednokrotnie słyszę słowo ‘współpracować’ w kontekście relacji prywatnych

powyższe punkty jak najbardziej tutaj do rozważenia

JEDNAK

relacje prywatne to nie praca, zatem tam – w pewnym subtelnym, a jak istotnym sensie – nie odbywa się współpraca 😉

gdy jesteś oburzony/a, zły/a, zniecierpliwiony/a, itp., itd., że ‘Twój’ (znowu własność!) partner/partnerka/mąż/żona/dziecko/rodzic itd… z Tobą ‘nie współpracuje’*

oto odpowiedź:

dom to nie praca 😉

zatem nie oburzaj się, że taka z nim/z nią/w domu w s p ó ł p r a c a 😉

w relacjach ‘domowych’ nie ma w s p ó ł p r a c y

CHCESZ W DOMU WSPÓŁPRACY, WYJDŹ Z PRACY

i

ŻEBY BYĆ WE WSPÓŁPRACY, (O)PUŚĆ TRYB PRACY

i jeszcze to:

JAKA PRACA, TAKA WSPÓŁPRACA

a JAKA WSPÓŁPRACA, TAKA PRACA

*

nie musisz współpracować, ale trzeba szanować

*

foto: Maja Jabłońska

logo: Aga Deptuła-Lewczyńska 😉

*

Proszę, podaj dalej.

Jeśli uważasz te treści za pomocne, inspirujące lub wartościowe, podziel się nimi dalej z bliskimi Ci osobami.

*

ZAWIESZONE ASHTAU

!!!

Chciałabym wprowadzić nową praktykę, wspierającą osoby, które POTRZEBUJĄ (w ogóle) (a w szczególe: praktyki Ashtanga jogi). W Ashtangowej nomenklaturze nazywa się to fachowo ‚zawieszonym Ashtau’. Jeśli śledzisz mojego bloga i moje treści lub odwiedzasz facebookowy fanpage, a to, co robię wnosi coś do Twojego życia, PROSZĘ – raz, albo raz na jakiś czas, przekaż dowolny datek, który będzie SZANSĄ, dla tych, który na dany moment nie stać. To może być nawet 10PLN. Widzę, ile Was tu zagląda, gdyby każdy wniósł swoje minimum, otwiera to innym MOŻLIWOŚCI. To PROŚBA, nie wymóg;-). Jeśli nie chcesz, nadal jesteś mile widziany/a ;-). Wpłaty poproszę na swoje konto:

61 1020 4027 0000 1702 1072 8741

w tytule: zawieszone Ashtau

*

Jeśli chciał(a)byś podzielić się swoimi wrażeniami, zostaw komentarz lub opinię – tu, na facebooku (fan page Stacja Coaching) albo w Google reviews, lub po prostu napisz do mnie =) (olga.sobolewska@stacjacoaching.pl).

Będzie mi miło, jeśli zostawisz po sobie jakiś ślad.

Jeśli jesteś zainteresowany/a współpracą, zajrzyj do zakładki ‚usługi’, co możemy razem zdziałać.

******************************************************************************

‚NO’ TO COOPERATION

also such key words as:

LACK OF COOPERATION/WORK

INABILITY TO COOPERATE/WORK

also:

‘NO’

REJECTION

LACK OF EXPECTED ANSWER/REACTION

also:

‘NO’ IS POSSIBLE

THERE’S A SPACE FOR SAYING ‘NO’

THERE’S A RIGHT TO SAY ‘NO”

REJECTION/’NO’ IS POSSIBLE

YOU/ONE CAN SAY ‘NO’

*

saying ‘no’ to cooperation/work is possible

which means: one/you can say ‘no’ to you/someone; one/you has/have a right to reject doing sth

or:

you can say ‘no’ to doing what is expected from you

one can say ‘no’ to doing what you expect from him/her

😉

*

the sooner you realise it, the better for you

&the greater is the chance, you will not get further ‘nos’ and – even if they happen – you will not be hurt by it

*

just to remind you this saying:

do you prefer to be right or to have a relation/bond?

RELATION VERSUS YOUR BELIEFS/CONVICTIONS/ASSUMPTIONS

*

‘no’ to cooperation/work is, actually, a cooperation/work,

according to saying: a lack of response is a response indeed

*

if you want to cooperate/work with sb (also: if you want to communicate, be in a relation, bond, connection with sb), but it is difficult for some reasons, it fails or itis impossible, check the following:

1. do you really see and hear/listen the person who you coopearate/communicate/work with?

also: do you feel seen and heard/listened yourself?

also: do you see and hear yourself?

actually this is the KEY TO COOPERATION/WORK/COMMUNICATION

2. do you cherish a respect in this relation?

i.e. do you respect a person you (want to*) cooperate/work/communicate with?

also: do you respect yourself and do you feel respected?

3. are you humble?

i.e. do you consider that you can be wrong, mistaken; that your knowledge can be limited; that there can be something you do not know/realise?

do you remain humble?

also: do you remember that sb can have his/her limitations?

4. aren’t you ignorant and arogant? (ignorance and arogance come together)

i.e. do you judge? – consciously or unconsciously

do you get above yourself?

do you make claims?

do you expect?

do you wait?

do you think sth belongs to you?

or

do you ignore, marginalise the one (or his/her words, needs) who you (want to*) cooperate/work with?

– key: don’t you get above yourself? don’t you feel better, smarter, brighter, wiser, more efficient/ profficient etc. etc. ?- put whichever word/adjective in a comparative form you want

– don’t you usurp? – i.e. don’t you treat sb like your property, don’t you try to control, govern and manage somebody?

– aren’t you prideful? – i.e. don’t you overestimate your contribution, input, part, accomplishments, role, also: your powers?

– how is your self-importance? eminance? conceit?

– do you still make claims, demand, expect and wait?

– do you still make orders, do you still command?

what is more: you can as well be ignorant and arogant towards yourself

*

ONE MORE THING concerning private relations, especially with your closest ones

COOPERATION in the context of private relations

consider the points above

BUT ALSO BEAR IN MIND:

private relations are not work, in a sense, thus, private relations are not about cooperation (understood as work cooperation, continuing your working communication with your family)

if you happen to be outraged, angry or impatient that your (!your property) partner/husband/wife/child does not cooperate with you

here is the answer:

a home/family is not a work

thus, stop being angry about this cooperation

😉

if you want to have cooperation at home, leave your work

and

to be in cooperation mode, leave a working mode

and

cooperation is how work is

a work is how cooperation is

*

in the end,

you do not have to cooperate, but respect


If you’re here first time,

there is a manual to these texts (how to get the most of them, how to deepen your self-inquiry).

Get familiar with it.

INSTRUKCJA OBSŁUGI TEKSTÓW

*

If you find this content helpful, inspiring or valuable, could you kindly pass it on and share it with others, please?

*

If you want to share your impressions, feelings or experience- leave a comment or an opinion- here, on my website, on Facebook- Stacja Coaching fan page) or in Google reviews, or simply contact me 😉 (olga.sobolewska@stacjacoaching.pl)

I will be happy to see that you left a trace of yours.

If you’re interested in coaching, healing, self-inquiry, self-growth or cooperating with me – have a look at ‘usługi’ (offer) bar there are options available.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s