Life Coaching

WIDZĘ CIĘ II ( I CAN SEE YOU)

ENGLISH VERSION BELOW

STAŃ SIĘ „WIDZĘ CIĘ” (WIDZENIEM)

komu, czemu jeszcze nie powiedziałeś/aś: widzę Cię?

Swojej pracy?

Swoim wysiłkom, próbom, staraniom?

Swoim dokonaniom?

Swojemu ciału?

Sercu?

Swoim potrzebom?

Swojej teraźniejszości?

Przeszłości?

A powiedziałeś/aś Widzę Cię do swojej przyszłości?

Swojej miłości?

Swojemu bólowi, ranie, traumie?

Swojej żałobie, stracie?

Swojej – materialnej, intelektualnej, emocjonalnej i duchowej – obfitości

Co z widzę Cię do Twojego ojca?

Co z widzę Cię do Twojej matki?

Do rodziny?

Do Twojego rodu?

Widzę Cię do Twoich tęsknot

Widzę Cię do Twoich lęków

Widzę Cię do Twoich marzeń

Widzę Cię do Twojej prawdy, Twojego wewnętrznego wi(e)dzenia

Widzę Cię do Twojego objawu

Widzę Cię do Twojej choroby

Widzę Cię do Twojej dolegliwości

Widzę Cię do Twojego szczęścia, pomyślności, sukcesów

Widzę Cię do swoich niepowodzeń, nieszczęść i niepomyślności

*

WIDZĘ CIĘ

ODWAŻ SIĘ WIDZIEĆ

coś

kogoś

samą/samego siebie

także: chciej (i zechciej) widzieć (coś, kogoś, siebie samą/samego)

także: zechciej być mile widzianym

STAŃ SIĘ WIDZENIEM

WIDZENIEM I WIEDZENIEM

*

WIDZĘ CIĘ

stań się jednością ze swoim wi(e)dzeniem

patrz

patrząc, stawaj się widzeniem

a potem podążaj za widzenia prowadzeniem

*

powiedz, poczuj WIDZĘ CIĘ

i zrób miejsce temu, co widziane być chce

i zrób miejsce temu, co po Twoim „widzę Cię” wydarzy się

daj wydarzyć się!

a wydarzy się

niech Ci darzy się!

*

obejmij w pełni świadomość widzenia

widzeniu nigdy nie mów ‘do widzenia’

*

komu, czemu jeszcze nie powiedziałeś/aś: widzę Cię?

komu, czemu jeszcze nie odważyłeś/aś się przyjrzeć się?

czego zrobić/powiedzieć/poczuć jeszcze nie ośmieliłeś/aś się?

z kim, w czym coś jeszcze nie dopełniło się?

*

w ogóle spojrzeć

a potem patrzeć

i pozostać w wi(e)dzeniu

*

widzieć z czuciem,

widzieć z uczuciem, które przy widzeniu ujawnia się

*

komu, czemu jeszcze nie ośmieliłeś/aś się powiedzieć widzę Cię?

kto

co

tak bardzo tęskni

tak bardzo mu zależy

tak bardzo marzy

WIDZIANY/E BYĆ CHCE

*

moje poczucie humoru – widzę Cię

moje poczucie honoru – widzę Cię

moja słabość – widzę Cię

moja siła – widzę Cię

moje zdrowie – widzę Cię

moja godność – widzę Cię

moja wdzięczność – widzę Cię

moja zależność (lub niezależność) – widzę Cię

moja radość, moje szczęście – widzę Cię

moje aspiracje, ambicje- to wszystko o czym marzę, do czego dążę, aspiruję – widzę Cię

moja odpowiedzialność – widzę Cię

moje poczucie odpowiedzialności – widzę Cię

moja wina, wstyd, pewność, nieśmiałość, duma – widzę Cię

mój brak – widzę Cię

mój charakter – widzę Cię

moja osobowość – widzę Cię

moja zaradność, pracowitość, życzliwość, uczynność – widzę Cię

moja zawziętość, opór, upór, sztywność – widzę Cię

moja surowość – widzę Cię

moje otwarcie – widzę Cię

moja zamknięcie – widzę Cię

mój zastój, moja stagnacja – widzę Cię

moja reakcja – widzę Cię

moja relacja – widzę Cię

moja twarz – widzę Cię

moje reputacja- widzę Cię

moje wykształcenie – widzę Cię

moje doświadczenie – widzę Cię

moje pieniądze – widzę Cię

moje zasoby, mój majątek (intelektualny, emocjonalny, materialny, duchowy) – widzę Cię

moje dziecko – widzę Cię

mój oddech – widzę Cię

mój umysł, moje myśli – widzę Cię

moja trudność – widzę Cię

moje ograniczenie – widzę Cię

moje niemożności – widzę Cię

moje prawo i brak prawa – widzę Cię

mój potencjał – widzę Cię

moje talenty, zalety, zdolności

moje beztalencie – widzę Cię

moje piękno – widzę Cię

moja brzydota – widzę Cię

moje dobro – widzę Cię

moje zło – widzę Cię

moje światło- widzę Cię

mój cień – widzę Cię

mój chaos – widzę Cię

mój dom – widzę Cię

mój brud – widzę Cię

mój ciężar – widzę Cię

mój problem – widzę Cię

moja męskość, kobiecość – widzę Cię

moja wrażliwość – widzę Cię

moja delikatność – widzę Cię

moja emocjonalność – widzę Cię

mój brak serca – widzę Cię

moje reguły, normy, standardy – widzę Cię

moje granice – widzę Cię

moje przekonania – widzę Cię

moja mądrość – widzę Cię

moja głupota, naiwność – widzę Cię

moja cierpliwość (lub niecierpliwość) – widzę Cię

moja wyrozumiałość (lub zarozumiałość) – widzę Cię

moja szczodrość (lub chytrość) – widzę Cię

moja pracowitość (lub lenistwo) – widzę Cię

wrogu mój – widzę Cię

przyjacielu mój – widzę Cię

kacie mój widzę – Cię

ofiaro moja – widzę Cię

losie mój, życie moje – widzę Cię

*

i tak dalej można bez końca

otwórz się na widzenie (zobaczenie, poczucie) tego czegoś, tego kogoś Twojego

dla Ciebie na ten moment ważnego

bardzo ważnego

*

chodzi o to, by

dosięgać wzrokiem

objąć swoim sercem i okiem

wzrokiem serca dosięgać

dzięki temu osiągać i sięgać

*

WIDZĘ CIĘ, KTÓRE ZNACZY BIORĘ CIĘ JAKIM/Ą JESTEŚ

WIDZĘ CIĘ, KTÓRE ZNACZY PRZYJMUJĘ

WIDZĘ CIĘ, KTÓRE ZNACZY ZGADZAM SIĘ

TO WIDZĘ CIĘ ZNACZY TAKŻE MASZ PRAWO TU, TAKIM, JAKIM/JAKĄ JESTEŚ BYĆ

******

Proszę, podaj dalej.

Jeśli uważasz te treści za pomocne, inspirujące lub wartościowe, podziel się nimi dalej z bliskimi Ci osobami.

*

Jeśli chciał(a)byś podzielić się swoimi wrażeniami, zostaw komentarz lub opinię – tu, na facebooku (fan page Stacja Coaching) albo w Google reviews, lub po prostu napisz do mnie =) (olga.sobolewska@stacjacoaching.pl).

Będzie mi miło, jeśli zostawisz po sobie jakiś ślad.

Jeśli jesteś zainteresowany/a współpracą, zajrzyj do zakładki ‚usługi’, co możemy razem zdziałać.

********************************************************************************

I CAN SEE YOU 2

BECOME „I CAN SEE YOU”/ BECOME SEEING

what, who haven’t you said ‘I can see you’ yet?

is it your work?

are these your tries, efforts, struggles?

are these your achievements?

is this your body?

is this your heart?

are these your needs?

your presence?

your past?

have you said ‘I can see you’ to your future?

to your love?

to your pain, hurt, trauma, suffering?

to your mourning?

to your loss?

to your – material, intellectual, emotional, spiritual – abundance?

can you see your father?

can you see your mother?

can you see your family?

*

‘I can see’ to your longings

to your fears

to your deams

to your truth, to your inner wisdom

to your symptom

to your illness

to your happiness

to your success

to mishaps, misfortunes

*

BE ABLE TO SEE

DARE TO SEE

sth

sb

yourself

also: be that kind to have a look and see – sth, sb, yourself

also: feel welcomed

become seeing

become knowing

*

I CAN SEE YOU

become one with what you see (&what you know)

have a look

and while seeing, become it

then, follow this lead

*

say, feel ‘I can see you’

find a space for what/whom wants to be seen

find a space (&readiness) for what happens after your ‘I can see you’

LET IT HAPPEN

IT WILL HAPPEN, THEN

ONLY LET IT HAPPEN

*

be aware of your seeing

*

what, whom haven’t you said ‘I can see you’ yet?

what, whom haven’t you dared to take a closer look yet?

what, whom haven’t you dared to do/say/feel yet?

what, who haven’t been completed/finished/accomplished yet?

*

first of all look

then, keep on seeing

and remain seeing (&knowing)

*

to see with your heart

to see the feeling that during seeing reveals

*

what

whom

haven’t you dared to say ‘I see you’ so far?

what

who

misses so badly being seen

who

what

wants to be seen

and to be welcome

*

my sense of humour – I can see you

my pride and honour – I can see you

my weakness – I can see you

my strength – I can see you

my health – I can see you

my dignity – I can see you

my gratitude – I can see you

my dependence, my independence- I can see you

my joy, my happiness – I can see you

my aspirations, ambitions, everything I dream about and what I aspire to – I can see you

my responsibility – I can see you

my guilt, shame, uncertainty – I can see you

my lack, my deficit – I can see you

my character – I can see you

my personality – I can see you

my peculiarity – I can see you

my abilities, hard-working, warm-heartedness, kindness – I can see you

my resistance, my determination, my stiffness – I can see you

my strictness – I can see you

my openness – I can see you

my closure – I can see you

my stagnation – I can see you

my reaction – I can see you

my relation – I can see you

my face – I can see you

my reputation – I can see you

my education – I can see you

my experience – I can see you

my money – I can see you

my resources&assets – intellectual, emotional, material, spiritual – I can see you

my child – I can see you

my breath – I can see you

my mind, my thoughts – I can see you

my difficulties – I can see you

my limitations – I can see you

my rights and a lack of them – I can see you

my potential – I can see you

my talents and lack of them – I can see you

my beauty – I can see you

my ugliness – I can see you

my god, my godness, my good – I can see you

my evil – I can see you

my light – I can see you

my darkness – I can see you

my mess – I can see you

my home – I can see you

my dirt – I can see you

my feminity, my masculinity – I can see you

my sensitivity – I can see you

my feelings – I can see you

my rules, standards, conditions – I can see you

my boundaries – I can see you

my beliefs – I can see you

my wisdom – I can see you

my stupidity, naivety – I can see you

my patience or impatience – I can see you

my understanding or big-headedness – I can see you

my generosity or frugality – I can see you

my hard-working or laziness – I can see you

my enemy – I can see you

my friend – I can see you

my executioner – I can see you

my victim – I can see you

my offering – I can see you

my sacrifice – I can see you

my life – I can see you

my fate – I can see you

*

etc.

etc.

open up to seeing (knowing, feeling) this sth, this sb

important to you currently

*

catch with an eye of you heart

*

I CAN SEE YOU= I ACCEPT YOU THE WAY YOU ARE

I CAN SEE YOU= I TAKE YOU AS YOU ARE

I CAN SEE YOU= I SAY YES TO YOU

I CAN SEE YOU= YOU CAN BE HERE, YOU CAN BE THE WAY YOU ARE

*

If you’re here first time,

there is a manual to these texts (how to get the most of them, how to deepen your self-inquiry).

Get familiar with it.

INSTRUKCJA OBSŁUGI TEKSTÓW

*

If you find this content helpful, inspiring or valuable, could you kindly pass it on and share it with others, please?

*

If you want to share your impressions, feelings or experience- leave a comment or an opinion- here, on my website, on Facebook- Stacja Coaching fan page) or in Google reviews, or simply contact me 😉 (olga.sobolewska@stacjacoaching.pl)

I will be happy to see that you left a trace of yours.

If you’re interested in coaching, healing, self-inquiry, self-growth or cooperating with me – have a look at ‘usługi’ (offer) bar there are options available.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s