Life Coaching

CO ZNACZY (UMIEĆ) SKOŃCZYĆ (WHAT DOES ‘TO END’ MEAN?)

ENGLISH VERSION BELOW

umieć, które może znaczyć:

‘chcieć skończyć’, albo

‘mieć łatwość/siłę/odwagę/itd., by skończyć’, albo

‘nie opierać się/nie sprzeciwiać się końcowi (że nastał)

*

umieć skończyć, które może znaczyć:

PRZESTAĆ… z czymś, z kimś

ZAPRZESTAĆ… czegoś

POPRZESTAĆ… na czymś

poprzestać, w którym może chodzić o ‘ZADOWOLENIE się’, ucieszenie, uradowanie, poczucie, że już, że wreszcie WYSTARCZY

*

umieć skończyć, które może dotyczyć ODPUSZCZENIA

ZOBOJĘTNIENIA lub ZNEUTRALIZOWANIA

ZIGNOROWANIA

albo ZANIECHANIA

ZREZYGNOWANIA

tzw. ‘WYSTOPOWANIA’

powiedzenia komuś, czemuś, samemu/samej sobie ‘DOŚĆ’ i/lub ‘WYSTARCZY (tego) mi’

postawy NIEREAGOWANIAi/lub NIEODPOWIADANIA (zaprzestania reagowania, zaprzestania odpowiadania)

przy czym odpowiadania można tu zrozumieć dwojako:

jako zaprzestania prób dopasowywania się – do kogoś, do czegoś, pasowania – komuś, czemuś, odpowiadania

albo jako (kolejnej) odpowiedzialności brania (chwytania się kolejnej odpowiedzialności, stawania do kolejnej odpowiedzialności)

*

umieć skończyć, które może dotyczyć umiejętności i chęci (woli) WYCOFANIA SIĘ

USTĄPIENIA

zaprzestania walki, siłowania, forsowania

tak zwanego odpuszczenia

*

jest także umieć skończyć, które jest związane z POŻEGNANIEM

a jak z pożegnaniem, to i z powitaniem

bo jedno po drugim następuje

bo jedno z drugiego się wyłania

*

jest również umieć skończyć, które mówi o WYJŚCIU z pewnego stanu, układu, itp. i WEJŚCIU w jakiś inny

wyjście z lub wejście ku/do/w…, które jest o wewnętrznym stanie:

nic więcej nie chcę

nic mi więcej nie (po)trzeba

(wy)starcza mi

zadowala mnie

(tym, co jest) zadowalam się

kończę, bo zaspokojny/a, spełniony/a, pełny/a, albo też: skończony/a czuję się

albo:

już więcej/dłużej nie czekam

ani minuty dłużej nie zwlekam

porzucając czekanie, strzepuję z siebie najdrobniejsze oczekiwanie

żegnam ostatnie roszczenie, iluzję, pragnienie, marzenie

*

istnieje też koniec, który znaczy

(PO)ZOSTAWIĆ

ODEJŚĆ

PORZUCIĆ

*

w niektórych socjo- i profesjolektach koniec oznacza

PRZEGRAĆ

PONIEŚĆ KLĘSKĘ, PORAŻKĘ

DAĆ ZA WYGRANĄ

taki koniec jest o PODDAWANIU SIĘ

o USTĘPOWANIU

ale także o ZAWIERZANIU i POWIERZANIU SIĘ

czytaj: o UFANIU wówczas, gdy zaufania w sobie nie znajduje się

*

jeszcze gdzie indziej koniec mówi o ZWYCIĘSTWIE i WYGRANEJ

*

koniec jest też o NIEWRACANIU

o NIEPOWTARZANIU

koniec, który jest LEKCJI ODROBIENIEM

a nie nieskończonym odrabianiem

*

w umieć skończyć jest umiejętność UZNAWANIA

zdolności rzeczy, spraw, ludzi, życia jakimi są PRZYJMOWANIA

bez chęci zmieniania, naprawiania, poprawiania, ulepszania, szlifowania

*

umieć skończyć to także mowa o AKCIE POSZANOWANIA

o zdolności, gotowości, możliwości SZACUNKU OKAZ(YW)ANIA

wówczas, może to być połączone z przestaniem tzw. ‘ wewnętrznego bulgotania’: REZYGNACJĄ ze sprzeciwu, oporu, walki, niezgody,

rezygnacją z wewnętrznej niepogody

*

umieć skończyć to również PRZESTAĆ SIĘ ANGAŻOWAĆ, ZAJMOWAĆ, PRZEJMOWAĆ

bardzo prawdopodobne, że także PRZESTAĆ KONTROLOWAĆ

😉

*

kolejne umieć skończyć to ZAMKNĄĆ

umieć skończyć jako POWSTRZYMAĆ IMPULS

WYHAMOWAĆ

STŁUMIĆ

ZABLOKOWAĆ

NIE POZWOLIĆ NA…

NIE DOPUŚCIĆ DO…

DOMKNĄĆ

DOPEŁNIĆ

WYPEŁNIĆ

ZAŁATWIĆ

ROZLICZYĆ SIĘ

kogoś, coś

z kimś, z czymś

*

umieć skończyć jako poczuć, że WYSTARCZY

że tyle, ile dałem/am, wziąłem/wzięłam, robię/zrobiłam itp. itd.

TYLE STARCZY

NIE TRZEBA (NIC) WIĘCEJ

*

skończyć to też SKONFRONTOWAĆ

SPOJRZEĆ

POCZUĆ

*

które umieć skończyć to to Twoje?

w którym skończyć się odnajdujesz?

w którym/których umieć skończyć trudność/opór w sobie czujesz?

którego skończyć nie konfrontujesz?

czego nie urzeczywistniasz?

czego nie FINALIZUJESZ?

czego nie kończysz, bo nie chcesz?

którego/jakiego końca nie czujesz?

*

ten koniec niedokończony

a przez to, że niedokończony, to bez końca się nim zajmujesz

potem wyczerpany/a (‘wykończony/a’) się czujesz

*

koniec nieskończony

koniec, którym nieskończenie się zajmujesz

końca zajmowania się końcem nie ma

bo w sobie końca nie masz/nie znajdujesz i/lub nie czujesz 😉

nieskończenie ‘skończony/a’ i/lub ‘wykończony/a’ się czujesz

MOŻESZ SIĘ WYKOŃCZYĆ KOŃCEM, KTÓREGO NIE CZUJESZ

😉

*

dla przykładu:

koniec kogoś, czegoś w Tobie, albo w innej osobie

koniec jakiejś myśli, jakiejś racji, jakiegoś przekonania

koniec jakiejś relacji – z samym/samą sobą, z drugą osobą

koniec dla jakiejś akcji, tj. dla jakiegoś zachowania, działania, postępowania

koniec jakiejś reakcji jako koniec jakiegoś sposobu reagowania/odpowiadania

koniec z jakąś tradycją, nawykiem, przyzwyczajeniem

koniec z – od kogoś, czegoś- uzależnieniem

koniec jakiegoś uczucia, postawy wewnętrznej, zewnętrznej

koniec jakiegoś stanu (zewn. lub wewn.)

koniec pracy

koniec kształtowania

koniec doskonałości i/lub niedoskonałości

koniec siebie, kogoś lub czegoś udoskonalania, poprawiania, naprawiania lub zmieniania

koniec jakiegoś uczucia, np. tęsknoty (braku), albo żalu (żałoby, straty), gniewu, sprzeciwu, wzburzenia

koniec postawy, np. otwarcia lub zamknięcia

koniec kontrolowania (czyt. lęku pielęgnowania)

koniec jakiejś myśli wiodącej, tak wiodącej, że na manowce zwodzącej

koniec jakiś standardów, reguł, zasad

koniec funkcjonowania w jakimś, układzie, systemie, w jakiś sposób

koniec autopilota

koniec pewnych upodobań, preferencji, tendencji

koniec z czymś, z kimś w Tobie

jak na koniec odpowiesz?

*

tak kończyć, by skończyć prawdziwie

by to coś faktycznie dobiegło końca

albo raczej: dobiegło faktycznego końca

by to coś nie trwało bez końca

*

DOBIEC (DO) KOŃCA, BY NIE TRWAŁO BEZ KOŃCA

*

foto: Maya Jablonsky

model: Sandi Wu

*

Jeśli jesteś tu pierwszy raz, zapoznaj się z instrukcją do tekstów:

INSTRUKCJA OBSŁUGI TEKSTÓW

*

Proszę, podaj dalej.

Jeśli uważasz te treści za pomocne, inspirujące lub wartościowe, podziel się nimi dalej z bliskimi Ci osobami.

*

Jeśli chciał(a)byś podzielić się swoimi wrażeniami, zostaw komentarz lub opinię – tu, na facebooku (fan page Stacja Coaching) albo w Google reviews, lub po prostu napisz do mnie =) (olga.sobolewska@stacjacoaching.pl).

Będzie mi miło, jeśli zostawisz po sobie jakiś ślad.

Jeśli jesteś zainteresowany/a współpracą, zajrzyj do zakładki ‚usługi’, co możemy razem zdziałać.

*****************************************************************************************************

WHAT DOES ‘TO END’ MEAN?


To be able to end can mean:

to want to end

or

it is easy to end

or

to have strength/ courage etc. to end

or

not to resist the end

not to fight the end

*

stop it!

Lay off!

Give it a rest!

*

to be able to end can mean:

TO STOP (doing)sth, sb

TO QUIT

TO CEASE doing sth

TO CONTENT ONESELF

TO GET SATISFIED (WITH)

TO BE CONTENT WITH WHAT YOU HAVE

TO BE(COME) HAPPY, GLAD, GRATEFUL WITH WHAT ACTUALLY IS

TO REALISE IT IS ENOUGH

*

TO END can also mean: TO LET GO

TO BECOME INDIFFERENT, APATHETIC

TO IGNORE

TO ABANDON

TO RESIGN

TO SAY ‘FAIR ENOUGH’, and/or ‘THAT’S IT!’, and/or ‘I’m DONE’

and/or

NOT/STOP REACTING

NOT/STOP RESPONDING, ANSWERING, TAKING (THE NEXT) RESPONSIBILITY

also: STOP TRYING TO FIT to sb or to sth (to be correct, adequate, liked etc.)

*

to (be able to) END can mean: I can, I want, I am willing to STEP BACK

GIVE IN, GIVE UP

TO RETREAT, WITHDRAW

TO RESIGN

TO SUBSIBE

TO YIELD

TO STOP FIGTHING, RESISTING, STRAINING, FORCING

so-called: LETTING GO

*

TO END can also be related to FAREWELL, to SAYING GOODBYE

as it is related to saying goodbye, it is related to saying hello, too

(as)

the end comes after the beginning

and the beginning comes after the end

*

TO END can imply also LEAVING a certain state, condition, relation and ENTERING a new one

LEAVING or ENTERING, STARTING that starts within, in thoughts such as:

I do not want anything more

I do not need anything more

It is enough

I’m done

I’m satisfied, content

I am satisfied with what actually is

satisfied, glad, content, happy, fullfiled, done, finished I feel

or:

I do not wait any more, any longer

I do not procrastinate any more, any longer

I resign from waiting and resign from expecting

I say goodbye to my claims, illusions, desires and/or dreams

*

TO END can also mean:

TO LET IT BE

TO WALK AWAY

TO WANDER OFF

TO DEPART

TO VANIGH

TO PASS

*

in some jargons THE END means:

TO FAIL

TO GIVE UP

TO BACK DOWN

TO SUFFER A CRUSHING DEFEAT

such END is about GIVING UP, LETTING GO

but also it relates to GIVING CREDIT and SURRENDERING

that is: TRUSTING especially when it is hard to trust

*

sometimes the END means VICTORY and SUCCESS

*

there are cases when the END means NOT RETURNING

NOT REPEATING

such END means TO LEARN A LESSON (‘A LESSON LEARNT’)

and STOP LEARING IT

*

TO END can also mean TO ACKNOWLEDGE, TO ADMIT& TO ACCEPT

then, it is about TAKING things/people as they are

with no need to change, to fix, to improve, to polish

*

TO END means also TO RESPECT

TO BE ABLE TO

TO DARE

TO BE READY TO

in such case, it can require RESIGNING FROM INNER FIGHT/RESISTANCE/ DISAPPROVAL

*

TO END means also: TO STOP ENGAGING, CARING, BEING CONCERNED WITH

probably also: STOP CONTROLLING

*

TO END means also: TO CLOSE

TO REFRAIN FROM DOING STOP

TO REIN

TO SUPPRESS

TO HINDER

TO BLOCK

TO PUT DOWN

TO HOLD BACK

TO SMOTHER

DO NOT LET

DO NOT ALLOW

TO ARRANGE

TO SETTLE

TO FULLFIL

*

TO END IS A BROTHER OF ‘IT’S ENOUGH’

what I give/do/take (gave, did, took) is/was enough

I do not need anything more

*

TO END means also: TO KONFRONT

TO HAVE A LOOK

TO FEEL

*

which ‘to end’ is yours?

which ‘to end’ it is hard for you to end?

which ‘end’ you resist?

which ‘end’ you do not confront?

which ‘end’ you do not make happen and you do not make real?

which ‘end’ you do not conclude?

which ‘end’ you do not want to (end)?

which ‘end’ you do not feel?

*

unfinished end

and because it is unfinished, it continues with no end

and because it is not finished, you keep dealing with it all the time

in the end you feel done and finished

*

an unfinished end

the end that has no end

the end you endlessly focus on

the end of the end does not happen

because there’s no end in you

endlessly finished and/or unfinished you feel

you can be finished be the end which you do not end

and which you do not feel

*

for example:

the end of sb, sth in you or in the other

the end of a given thought/belief/conviction/assumption

the end of the relation- with yourself or with the other

the end of a particular act(ion)

the end of a particular reaction

the end of tradition, habit, attachement

the end with addiction

the end of a feeling, inner or outer attitude

the end of a state

the end of work

the end of education

the end of (im)perfection(ism)

the end of of polishing, improving, fixing, changing

the end of melancholy (loss) or the end of regret (mourning, loss)

the end of anger

the end of violence

the end of ‘no’

the end of resistance

the end of being (un)available

the end of control (meaning: cherishing fear)

the end of a leading thought, a leading thought that misleads you in the end

the end of given standards, rules

the end of a given functioning in a relation, in a system, is a given way, mindlessly

the end of particular preferences, tendencies, susceptibilities

the end of/with sb/sth

how will you react to the end?

*

end so that you end truly (&fully)

end so that there’s real end (of the end)

end so that end comes to the authentic end

and end(ing) does not last forever

*

let your end come to the end so that (the act of) end(ing) does not last forever

*


If you’re here first time,

there is a manual to these texts (how to get the most of them, how to deepen your self-inquiry).

Get familiar with it.

INSTRUKCJA OBSŁUGI TEKSTÓW

*

If you find this content helpful, inspiring or valuable, could you kindly pass it on and share it with others, please?

*

If you want to share your impressions, feelings or experience- leave a comment or an opinion- here, on my website, on Facebook- Stacja Coaching fan page) or in Google reviews, or simply contact me 😉 (olga.sobolewska@stacjacoaching.pl)

I will be happy to see that you left a trace of yours.

If you’re interested in coaching, healing, self-inquiry, self-growth or cooperating with me – have a look at ‘usługi’ (offer) bar there are options available.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s