Life Coaching

CHOREOGRAFIA ŻYCIA

Choreografia, jak podaje słownik, to  po pierwsze, sztuka komponowania tańców i widowisk tanecznych; po drugie, układ tańca lub ruchów tanecznych w widowisku scenicznym. Choreografia, jak podaję ja, to układ rytmicznych kroków, tworzących jedną spójną całość. Choreografii uczy się krok po kroku, dodając kolejny element, gdy uczeń jest gotowy opanować kolejny ruch. W zajęciach choreograficznych fitness… Czytaj dalej CHOREOGRAFIA ŻYCIA