English · Life Coaching

SŁUCHAJ i (U)SŁYSZ

Słyszę szczątki wypowiedzi Po wysłuchaniu wypowiedzi zostaje ze mną zaledwie kilka wyrwanych z kontekstu słów Może to słowa klucze??? Klucze moje? Klucze osoby, która do mnie mówiła? Czy mamy te same klucze? * Z resztek słownych próbuję sklecić jakiś sens Resztki słowne łączę w jakąś tylko sobie typową logikę W to, co według mnie byłoby… Czytaj dalej SŁUCHAJ i (U)SŁYSZ