English

DLA MNIE=ZA MNIE

Zrób to dla mnie, proszę W domyśle zrób za mnie Wyręcz mnie Niby wspaniałomyślnie zrobisz dla mnie W istocie zrobisz za mnie, sam(a) robić nie chcę Odpowiedz za mnie Podpowiedz, choć proszę Tak naprawdę odpowiedzi sam(a) dać nie chcę Nie chcę sam(a) powiedzieć Zareagować sam(a) nie chcę Sam(a) się zmobilizować Nie chcę wysilić się Trochę… Czytaj dalej DLA MNIE=ZA MNIE

Life Coaching

POD TABLICĄ

Wezwana do tablicy Sterczę nieodpowiedzialnie Odpowiedzieć nie chcę Wezwana do tablicy Pod tablicą tkwię Milczę W braku odpowiedzi tarzam się jak w błocie W nieodpowiedzialności pławię się Ktoś by pomyślał, że nieodpowiedzialnością chełpię się A ja Cierpię i bawię się Naprzemiennie W tablicę wpatruję się Może na tablicy odpowiedź znajdę Publiczność obserwuje mnie Wyczekująco patrzy… Czytaj dalej POD TABLICĄ