Life Coaching

PRZYWILEJ BŁĘDU

prawo do błędu jest przywilejem   to przywilej (ucznia) jest się mylić nie wiedzieć nie umieć nie rozumieć   kto myśli/uważa/sądzi/jest przekonany (!!!), że wie lepiej lub najlepiej lub uważa, że nie myli się ten pozbawia się prawa do błędu   pozbawiając się prawa do błędu, nie pozwalasz sobie być tylko człowiekiem być zwykłym zwyczajnym… Czytaj dalej PRZYWILEJ BŁĘDU