Business Coaching · Life Coaching

CIĘŻAR DUCHOWY PRACY (A SPIRITUAL/ENERGETICAL WEIGHT OF YOUR WORK)

ENGLISH VERSION BELOW

praca może być pokutą

karą

‘formą’, ‘wyrazem’ i ‘dowodem’ wdzięczności

odwdzięczaniem się

zapłatą (płaceniem)

spłatą (spłacaniem)

nagrodą

prezentem

niekończącym się ‘prezentowaniem’

które jest ‘prezentu/ów dawaniem’

które jest niekończącym się dawaniem czyt. ofiarowywaniem

praca może być także lekarstwem i spiritus movens (sprężyną) dla rozwoju dla duszy

antidotum na żałobę, stratę

*

tekst, który obiecałam Wam pod koniec wakacji

zdaję sobie sprawę, że może być niełatwy

ale namawiam do podjęcia wysiłku

tak mentalnego

jak emocjonalnego

trzymam kciuki za cierpliwość i wytrwałość

w (czytaniu o) tej pracy

*

tak to już jest z tą pracą

by ją uchwycić,

trzeba ją doświadczy/ać

praktykować

robić

w niej być (‘zanurzonym/ą)

przeżyć na własnej skórze

dać się jej doświadczyć

*

gdyby ktoś chciał wniknąć głębiej w swoją relację z pracą,

zapraszam

obok zdrowia, to mój drugi najważniejszy i najbardziej pasjonujący life motive

przy czym słowo motive jest tutaj kluczowe

*

uściski dla wszystkich pracusiów

którzy albo są (wiecznie) w pracy

albo, którzy próbują z niej wyjść

albo próbują ją dostać

PRACA

Praca (rozumiana jako instytucja, organizacja, firma, ale także: to, co robisz, Twoja praca/Twoje wysiłki/działania/dążenie) ma swoją indywidualną energetykę, to, co Helllinger nazywa polem

*

pracownicy przynależą do firmy/instytucji/organizacji (przynależą do pracy, które znaczy mają pracę), tak długo jak i ponieważ przyjmują na siebie jej bagaż (ciężar) (energetyczny)

*

to branie na siebie ciężaru firmy/instytucji/organizacji/pracy odbywa się po części świadomie, po części nie

biorąc pracę (firmę, instytucję, organizację, ‘pracę’), pracownik bierze także jej przeszłość, historię, ciężar duchowy (i sprawę, którą duchowo się ona zajmuje)

biorąc pracę/pracując, pracownik bierze to, co z nią i za nią stoi

z tym wszystkim, co wydarzyło się wcześniej, kiedyś, dawno, w przeszłości, być może nawet przed Twoim przyjściem ‘do pracy’, przed Twoim ‘rozpoczęciem pracy’, a co ma wpływ, co znaczy, co oddziałuje, determinuje Twoje dziś w relacji z pracą (firmą, instytucją, organizacją, pracą, które są wysiłkami, działaniami)

jako pracownik bierzesz ten ciężar (po części świadomie, po części nie) i zgadzasz się na niego, w przeciwnym razie niemożliwa jest praca (współpraca) i przynależność (więź)

*

energetyka firmy/organizacji/instytucji/pracy przyciąga do swojego pola ludzi (pracowników) o podobnej energetyce

inaczej mówiąc, pole firmy/instytucji/organizacji/pracy rezonuje z polami pracowników, a pola (energetyka) pracowników rezonują z polem (energetyką) firmy/pracy

chodzi tu także o pewną głęboką postawę wewnętrzną, którą ma i firma/praca i pracownicy

chodzi tu także o (wewnętrzne, duchowe) skupienie się (sanskryt: drishti) – świadome lub nie – na pewnej historii, na pewnej sprawie, idei, wartości

i firma i pracownicy skupiają się (oddają się) tej samej sprawie (historii, postawie, wartości)

i pracownicy i firma/organizacja/instytucja/praca patrzą w to samo miejsce

pole firmy/pracy przyciąga ludzi (pracowników) o podobnej czy wręcz tożsamej sprawie ‘energetycznej’, duchowej do sprawy firmy/pracy

a ludzie (pracownicy) przyciągani są do firmy/pracy, która współbrzmi z ich wewnętrzną energią, postawą i sprawą, której świadomie lub nie są oddani

energie współbrzmiące dążą do tego, by się odnaleźć, na tej zasadzie dochodzi do współ-pracy

*

w tym sensie odejście, zmianę pracy można postrzegać jako odchodzenie od pewnego ciężaru duchowego (i/lub konfliktu), pozostawianie jakiejś energetyki, postawy wewnętrznej, żegnanie pewnej historii a wchodzenie w inną

w tym sensie zmiana pracy jest zmianą swojego wewnętrznego, duchowego drishti*- zmiana punktu, miejsca, sprawy, wartości, na której koncentrujesz swoją uwagę, energię a szerzej – życie

to zmiana sprawy/wartości/jakości/postawy, której się „oddajesz”

*

na głębokim poziomie firma/organizacja/instytucja/praca i jej pracownicy patrzą w TO SAMO MIEJSCE

na tę samą historię

na tę samą sprawę

można powiedzieć, że i firma/praca i pracownicy duchowo połączeni są właśnie w tej sprawie (i dzięki tej sprawie) i tej sprawie/historii, na którą patrzą są oddani (ofiarowali się tej sprawie)

często odbywa się to nieświadomie, piszę o naprawdę głębokim poziomie tych zależności

*

tym, co łączy firmę (organizację, instytucję, pracę) i jej pracowników jest OFIARA

to w ofierze odnajdują się i firma/praca i jej pracownik/pracownicy:

w ofiarowaniu (a właściwie ofiarowywaniu się) pewnej historii, pewnej sprawie, pewnej jakości

to OFIARA jest tym wspólnym, tym scalającym pomiędzy firmą/pracą a jej pracownikiem/pracownikami

*

co jeszcze widziałam w pracy, którą wykonałam

że wszyscy (zarówno praca jak i pracownicy) chcieli/chcą tej ofiary, tego oddawania się

to tam odnajdują poczucie więzi, przynależności, miłości, poczucie przyjęcia, zgody

to w ofierze/oddawaniu się „wszystko się zgadza”

i nawet jeśli jest ból i ciężar tej ofiary/‘ofiarności’

to bierze się/przyjmuje to wszystko

zgodnie, chętnie

bo ta współ-praca [jest] w miłości i z miłości

*

i jeszcze jedno o MIEJSCU, DOKĄD POPRZEZ SWOJĄ PRACĘ PATRZYMY

to miejsce (historia, sprawa, wartość, postawa), na którą (duchowo) patrzą i w której spotykają się firma/praca i jej pracownicy

to miejsce wspólne (firmy/organizacji/pracy i jej pracowników); miejsce ‘styku’; miejsce, (w) którym wszyscy ‘się odnajdują’ i są ze sobą połączeni/powiązani

w ustawieniu, które robiłam, firma i jej pracownicy siebie nie widzą nawzajem, bo patrzą się w innym (ale tym samym) kierunku

nie widzą siebie nawzajem, bo patrzą się (=oddają się) innej, większej sprawie

ta (‘większa’, ‘wyższa’) sprawa jest miejscem konfliktu duchowego i/lub odpowiedzialności, wspólnych obu stronom (i firmie/instytucji/pracy i jej pracownika/pracowników)

MIEJSCE, DOKĄD, CZĘSTO TAKŻE OSOBA, NA KTÓRĄ PATRZYSZ POPRZEZ SWOJĄ PRACĘ

może nie trzeba – ale warto sobie uświadomić

gdzie, ja – lubię mówić z niem. dokąd, bo to słowo wskazuje działanie i ruch (=w jakim kierunku?) – się wewnętrznie (poprzez swoją pracę) patrzę?- najczęściej nieświadomie

to także znaczy = do jakiej odpowiedzialności systematycznie staję?; w jakiej więzi niezmiennie jestem, trwam?

w jaką historię/sprawę/konflikt się poprzez swoją pracę patrzę, być może nawet (wręcz) wpatruję?

a jeśli ‘wpatruję się’, wówczas oznacza to, że napatrzeć się nie mogę

kolokwialnie mówiąc: oczu (duchowych) oderwać nie mogę

najpewniej wówczas czegoś jeszcze nie widzę (dlatego patrzę/chcę/muszę patrzeć)

na jaką sprawę/ historię/postawę się tak zapatrzyłem/am? (i się ‘zapatruję’, które znaczy= wybieram, chcę, biorę)

oznacza to także: do jakiej odpowiedzialności nieustannie staję (ale także może znaczyć: na co już odpowiedziałem/am, a na co jeszcze duchowo nie odpowiedziałem/am?)

*

jakiej sprawie/osobie/wartości poprzez swoją pracę się ofiarujesz/ofiarowujesz?

warto pracować/ofiarowywać się ŚWIADOMIE

w pewnym sensie nie odejmuje to ciężaru pracy/ofiary

ale ciężar przyjęty świadomie i chętnie waży inaczej=)

***

kto ma ochotę wejrzeć w głąb swojej własnej relacji z pracą,

dostać nowy wgląd, co tam się właściwie między Wami dzieje,‘oświetlić’ to, co ciemne lub czego nie widać – zapraszam do kontaktu

możliwość pracy nad tematem trudności w pracy lub tematem zmiany pracy

na zdjęciu:

symboliczne przyjęcie swojej pracy/ofiary

foto: moje, ale ‘stylizacja’ a la Stacja Coaching Maya Jablonsky

*

Proszę, podaj dalej.

Jeśli uważasz te treści za pomocne, inspirujące lub wartościowe, podziel się nimi dalej z bliskimi Ci osobami.

*

Jeśli chciał(a)byś podzielić się swoimi wrażeniami, zostaw komentarz lub opinię – tu, na facebooku (fan page Stacja Coaching) albo w Google reviews, lub po prostu napisz do mnie =) (olga.sobolewska@stacjacoaching.pl).

Będzie mi miło, jeśli zostawisz po sobie jakiś ślad.

Jeśli jesteś zainteresowany/a współpracą, zajrzyj do zakładki ‚usługi’, co możemy razem zdziałać.

*******************************************************************************

A SPIRITUAL (ENERGETICAL) WEIGHT OF A WORK

a work can be a penance

a punishment

a form of expressing gratitude and/or ‘a proof’ of a gratitude

a way of repaying

a pay

a repayment

a prize

a gift

a never-ending gifts/thanks giving

a lifelong giving&offering

a worrk can be a remedy for a soul, too

an antidote for a mourning and/or a loss

*

a text that I promised to you some time ago, at the end of summer holidays

I realise it can be difficult

but encourage you to make an effort

mental and emotional one

I keep my fingers crossed for your patience and persistence during (reading about) this work

*

that is how it is with the work

in order to understand it,

you need to experience it

practice it

do it

be immersed in and engaged into it

a work has to be experienced on one’s cost

dare to experience it

*

if you’d like to get a indepth insight into your relation with work

I encourage you to contact me

both work and health are my life and work ‘life motives’

*

big hugs to all hard workers and workaholics

to those who are always in work

to those who try to quit or escape it

to those who try to earn it, too

*

a work (understood also as an institution, organization, a company or what you do: your efforts, your acts) has it unique energetics/spiritual weight

*

workers belong to a work/company/institution/organization (they belong to work=they have work) as long as – and because – they accept work’s energetic burden

*

accepting and taking work’s burden/institution/organization/company happens partially consciously and partially unconsciously

when one accepts a work (a company/an institution/an organisation), a worker accept its past, history and spiritual burden (an issue which a work is absorbed with)

when one accepts a work, one accepts what it involves

one has to accept everything that happened to this work (institution, organisation, company) in the past maybe even before a worker’s coming to this work

one has to accept all factors determining a work as it affects his or her current relation to a work (a company, an organisation)

as a worker you accept the work’s burden otherwise a work cannot be performed, a cooperation, a bond and a sense of belonging are impossible

*

energetics of a work/a company/institution attracts people (workers) who share similar energetics

in other words, energetics of a work/a company/an organisation resonates with the energetics of workers and energetics of workers resonates with energetics of a work/a company/an institution

what I write about it concerns a deep internal attitude that both workers and a work/a company/an institution share

it concerns a spiritual, internal focus (Sanskrit: drishti) – conscious or not – a focus on a particular story, case, issue, conflict, value

both work and workers focus on (commit to) a given issue (history, attitude, value)

both work and workers look at the same place/issue

energetics of a work attracts people (workers) who are oriented on the same energetics, the same spiritual issue as a work

people (workers) are attracted to a work/a company/an organistaion which tunes into their energetics i.e. their internal attitude and case which they are consciously or not devoted to

as the energetics tune into one another, a cooperation is possible

*

in a way, to quit a work means to resign from a particular spiritual weight/burden and/or a conflict

as well as leaving a certain energetics & internal attitude, saying goodbye to a given history and entering new ones

in this way, to change a work means to change your spiritual drishti* (focus)

it is a change of a place, issue, case, value which you concentrate on

it is a change of what you spend your time, energy, life on

*

on a deep level a work/a company/ an organisation and its workers look in the same direction and at the same place – at the same history, at the same issue

we say that both a work and a worker are spiritually connected by this issue (and thanks to this issue)

we say that both a work and a worker are connected as they are both committed to this issue

we say they give/commit/devote themselves to this issue (make an offering)

often it happens unconsciously

this is a really deep level

*

what connects a work (a company, an institution, an organisation) and its workers is a SACRIFICE

both work and workers find themselves when they sacrifice

it is a sacrifice to a given history, issue, quality

A SACRIFICE IS what both work and workers have in common

A SACRIFICE IS WHAT UNITES THEM AND MAKE THEM BELONG TO ONE ANOTHER

*

in a Hellinger’s constellation work I performed I could see that both work and worker(s) want to make this sacrifice and remain commited

it brings them sense of belonging and bonds, love, acceptance, approval

even if they feel pain and/or a burden of this sacrifice

they keep going

and keep accepting it willingly

as this sacrifice and cooperation are out of love

*

one more thing

A PLACE THAT YOU LOOK AT WHEN/THROUGH YOU WORK

a place, a history, a case, a value, an issue which work and workers spiritually look at

this place is the place where a work and workers find themselves and find the connection, their bond

A PALCE YOU LOOK AT THROUGH/THANKS TO YOUR WORK

it is worth realising

where I look when I work?

what/whom does my heart beat to when I work?

what responsibility do I take regularly?

where do I belong?

what is the bond I maintain?

what/who do I look at through my work – an issue, a history, a conflict, a person

what is my heart focused on and attracted to (when I work)?

what don’t I see (and I try to see through my work)?

what do I stare at (through my work)?

what do I choose (when I work)?

what do I respond to (when I work)?

and/or what haven’t I responded to yet (&and try to respond to through my work)?

why/what/who do I sacrifice?

what/whom do I sacrifice to?

it does not diminish the weight of a work

but a burden accepted and realised weights differently

***

if you’d like to get an insight into your work,

let me know

it is possible to work on difficulties you encounter at work or on the issue of changing a work

*

picture:

a symbolic accepting of a work/a sacrifice


If you’re here first time,

there is a manual to these texts (how to get the most of them, how to deepen your self-inquiry).

Get familiar with it.

INSTRUKCJA OBSŁUGI TEKSTÓW

*

If you find this content helpful, inspiring or valuable, could you kindly pass it on and share it with others, please?

*

If you want to share your impressions, feelings or experience- leave a comment or an opinion- here, on my website, on Facebook- Stacja Coaching fan page) or in Google reviews, or simply contact me 😉 (olga.sobolewska@stacjacoaching.pl)

I will be happy to see that you left a trace of yours.

If you’re interested in coaching, healing, self-inquiry, self-growth or cooperating with me – have a look at ‘usługi’ (offer) bar there are options available.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s