Life Coaching

NA WYGNANIU (IN EXILE/ THE EXCLUDED)

ENGLISH VERSION BELOW

coś co Hellinger nazywa wykluczeniem i dotyczy osób, tzw. czarnych owiec

wyłączenie z grupy, z systemu, z tego czy owego, z czegoś

wykluczenie (z) siebie samej/samego

odrzucenie

nienależenie/nieprzynależenie do czegoś/kogoś/gdzieś

wygnanie jako coś, co w psychologii nazywają cieniem

aspekty niechciane, nielubiane, niepożądane

negowane

niemile widziane

aspekty krytykowane, dezaprobowane

aspekty surowo potępiane

u siebie samego/samej

u kogoś innego (vel. przeciwnego/przeciwstawnego)

*

aspekty wygnane

to, co nieuznawane

to, do czego się nie przyznajemy

to, czego w sobie, w innych, w życiu widzieć/mieć/doświadczać nie chcemy

widzieć nie chcemy znaczące ‘nienawidziejemy’= nienawiścią ‘zejemy

to, z czym NIC wspólnego mieć chcemy, a choć mamy, mieć nie chcemy

*

to, czego (w sobie, w innych) nie znamy

to, czego (w sobie, w innych) nie dotykamy

to, czego nie umiemy

to, jacy nie jesteśmy, to, jacy być nie chcemy

tacy, jacy nie wiemy, że jesteśmy lub być możemy

to, czego nie robimy

to, czego się bardzo boimy

*

WYGNANE

osoby

aspekty

a pod nimi

WYGNANE

konkretne !

zachowania

postawy

uczucia

stany

myśli

sytuacje

okoliczności

wydarzenia

doznania

doświadczenia

potrzeby

*

POTRZEBY WYGNANE

tak bardzo zapomniane

nie chcące być przypomniane

*

wygnanie rozpoczyna się w myśli, a kończy się na doświadczeniu

można całe życie być na wygnaniu (=mieć coś w sobie i/lub w swoim życiu wygnane/wykluczone), trwając w jakimś przeświadczeniu

*

trochę przykładów

ale dla każdego to coś bardzo indywidualnego

każdy ma wygnanego coś bardzo, bardzo osobistego (coś odrzuconego, niepożądanego, niechcianego)

wygnany sen

wygnany odpoczynek

wygnana potrzeba radości

wygnanie z siebie/ze swojej pracy/ze swojego życia lekkości

wygnanie łatwości

wygnanie (nie)obojętności

wygnanie zrozumienia, wyrozumiałości i cierpliwości

wygnanie względem siebie/innych łagodności, miękkości i/lub delikatności

wygnanie swojej mocy lub swojej bezsilności

a gdy jest wygnanie bezsilności, to jest trwanie w niekończącej się frustracji i niecierpliwości

wygnanie swojego ducha, swojej duchowości

wygnanie zabawy

wygnanie z siebie/ze swojego życia świętości

wygnanie świętowania

cieszenia się

celebrowania

uspołeczniania

wygnanie swojej prawdy/swoich prawd, trwanie w nie-prawd-ziwości

wygnanie (względem siebie a potem względem innych) szczerości i uczciwości

wygnanie potrzeby więzi, zanik więziotwórczości

wygnanie potrzeby jedności lub indywidualności

wygnanie swojej samotności

wygnanie (nie)samodzielności

wygnanie swoich marzeń, aspiracji

wygnanie nadziei powodujące życie w beznadziei

wygnanie piękna, przesiadywanie w ‘brzydkości’

wygnanie bólu i/lub- a najczęściej razem- przyjemności

wygnanie (z siebie, z kogoś, z życia) zwykłości lub niezwykłości

wygnanie zalet i talentów

wygnanie słabości

wygnanie wrażliwości

wygnanie delikatności lub dzielności

wygnanie swojego lenistwa, wygnanie ambitności i pracowitości

*

może się zdarzyć takie wołanie o przy-należenie, że aż następuje wygnanie własnej indywidualności/osobowości

*

wygnanie serca lub umysłu

wygnanie spokoju

wygnanie ładu i porządku

wygnanie hierarchiczności i chronologiczności

wygnanie kogoś/czegoś/jakiejś świadomości

wygnanie uważności

wygnanie zdrowia- mentalnego, emocjonalnego, fizycznego

wygnanie z siebie życia/zdrowia swego

wygnanie swoich sił

wygnanie swoich możliwości

wygnanie zachwytu

wygnanie spontaniczności i naturalności

wygnanie zaufania (do siebie, do innych, do życia)

wygnanie sprawczości

wygnanie jakiejś konkretnej odpowiedzialności

wygnanie emocjonalności i namiętności

wygnanie głupoty, wygnanie mądrości

wygnanie godności

*

wy ga nia nie gotowości

wy ga nia nie wdzięczności

*

wygnanie myśli o /, że…

wygnanie wiary w …

wygnanie postawy …

wygnanie ruchu (umysłu, serca, ciała) w kierunku …

wygnana dbałość, troska o …

wygnanie (niedopuszczanie) potrzeby…

*

wygnane predylekcje

wygnane skłonności

wygnane zależności

potrzeba niezależności

*

wygnanie tego czy tamtego

zazwyczaj kompleksu swego

*

A Ty? Czego się pozbyłeś/aś z siebie i z życia swego?

Cokolwiek to jest, to Twoje wygnane, czy jest ono rozpoznane i prawdziwie odżałowane?

Czy jest już ono do końca opłakane?

Czy jest już ono prawdziwie, raz na zawsze, pożegnane?

******

Z podziękowaniem dla Agnieszki Pietlickiej, za wspaniały warsztaty POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY wg Marshalla Rosenberga i wszystkie owoce naszej współ-pracy (w tym ten tekst =)) ❤ ❤ ❤

*
Jeśli jesteś tu pierwszy raz, zapoznaj się z instrukcją do tekstów:

INSTRUKCJA OBSŁUGI TEKSTÓW (MANUAL)

*

Proszę, podaj dalej.

Jeśli uważasz te treści za pomocne, inspirujące lub wartościowe, podziel się nimi dalej z bliskimi Ci osobami.

*

Jeśli chciał(a)byś podzielić się swoimi wrażeniami, zostaw komentarz lub opinię – tu, na facebooku (fan page Stacja Coaching) albo w Google reviews, lub napisz do mnie (adres w zakładce ‚kontakt’).

Będzie mi miło, jeśli zostawisz po sobie jakiś ślad.

*

*****************************************************************************************************

IN EXILE/ THE EXCLUDED

sth what Bert Hellinger calls exclusion

the excluded ones are called black sheeps

exclusion from a group, from a system, from family etc., etc.

*

you can be excluded from yourself, too

(exclusion is about) rejection

(exclusion is about) not belonging to sb/sth/somewhere

sth/sb does not belong

*

exclusion that psychology calls a ‘shadow’

archetype

aspects that are unwanted, disliked, unlovable, undesireable

denied

not welcome

aspects that are criticised, disapproved

traits that are fiercely condemned

by or in you yourself

or

by or in somebody else

*

exiled/excluded aspects

this what is not accepted

this what you do not admit to

this what you (in yourself, in the other, in life) do not want to see/have/feel/experience

this what you want to have nothing in common

*

this (in you, in the other) what you do not know

this (in you, in the other) what you do not touch

this (in you, in the other) what you can’t

*

the way you are not but you want to be

the way you are or might be without realising it

this what you don’t do

this what you are fearful about

*

EXILED/EXCLUDED

people

aspects

characteristics

specific behaviour

attitude

feelings

states

thoughts

situations

circumstances

events

experience

needs

*

EXCLUDED NEEDS

so badly forgotten

needs that you do not want to remind yourself about

*

EXCLUSION starts with your thought and ends with an event/experience

*

you can spend your whole life on exile/excluding sth/sb/feeling excluded

*

some examples

everyone has his/her own exclusion

excluded sleep

excluded rest

excluded joy

excluded ligh&lightness

excluded indifference

excluded patience, gentleness, softness

excluded power or powerlessness

and when you exclude your powerlessness, you get stuck in a never-ending frustration and impatience

exclusion of your spirit

exclusion of your soul

exclusion of your spirituality

exclusion of fun

exclusion of sacredness

exclusion of celebration

exclusion of satisfaction

exclusion of association, exclusion of socialisation

exclusion of your truth(s), remaining in a lie or in an inauthenticity

exclusion of honesty and decency (towards yourself, towards the other)

excluding the need to make a bond

excluding the need of oneness/unity and/or the need of individuality

excluding a loneliness

excluding dependency or autonomy

excluding dreams, ambitions

excluding hope that results in the hopelessness

excluding beauty, focusing on the uglyness

excluding pain and/or- usually simultaneously- pleasure

excluding from yourself, from sb elso, from your life ordinariness and extraordinariness

excluding talents, abilities

excluding weaknesses

excluding sensitivity

excluding softness and bravery

excluding lazyness, ambitions and hard-working

*

you may feel such an urge to belong that you exclude your individuality

*

excluding a heart or a mind

excluding a peace

excluding an order

excluding a hierarchy and/or chronology

excluding sth/sb from your awareness

excluding your mindfulness

excluding your – mental, emotional, physical, spiritual – health

excluding a life/a health of yours

excluding your strenght

excluding your possibilities

excluding amazement

excluding spontaneity and simplicity

excluding trust (to yourself, to the other, to life)

excluding agency

excluding responsibility

excluding sensitivity and passion

excluding your stupidity and wisdom

excluding dignity

*

excluding readiness

excluding gratefulness

*

excluding a thought that..

excluding a belief that…

excluding an attitude of…

excluding a move (of mind, heart, body) in a direction of …

excluding nursing and care

excluding needs

*

tendencies that are excluded

vulnerabilities

susceptibilities

interdependencies

a need of autonomy

*

how about you?

what have you got rid of(=excluded)?

whatever it is

whatever you excluded/rejected/denied

is it recognized and truly grieved over?

is a grief over?

have you said to it goodbye truly and fully?

******

Thanks to Agnieszka Pietlicka for her fantastic training on non-violet communication of Marshal Rosenberg and all the fruits of our cooperations (this text including)  ❤  ❤  ❤

*

If you’re here first time,

there is a manual to these texts (how to get the most of them, how to deepen your self-inquiry).

Get familiar with it.

INSTRUKCJA OBSŁUGI TEKSTÓW

*

If you find this content helpful, inspiring or valuable, could you kindly pass it on and share it with others, please?

*

If you want to share your impressions, feelings or experience- leave a comment or an opinion- here, on my website, on Facebook- Stacja Coaching fan page) or in Google reviews, or simply contact me 😉 (olga.sobolewska@stacjacoaching.pl)

I will be happy to see that you left a trace of yours.

If you’re interested in coaching, healing, self-inquiry, self-growth or cooperating with me – have a look at ‘usługi’ (offer) bar there are options available.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s