Life Coaching

ZAPOMNIJ (FORGET)

ENGLISH VERSION BELOW

 

Słowo na dziś:

ZAPOMNIJ

sprawdź, czy Cię ono uskrzydla, wspiera, buduje

a może dołuje

a może jeszcze coś innego w Tobie wywołuje?

słysząc ZAPOMNIJ, co słyszysz: radę, wsparcie, pocieszenie, prośbę, rozkaz, polecenie?

a może jest to dla Ciebie zdanie, które podcina skrzydła niepostrzeżenie?

a może jeszcze coś innego?

chodzi zawsze o coś mocno indywidualnego

o coś Twojego

zapomniana myśl

stan

uczucie

historia

z czym Cię Twoje ‘zapomnij’ konfrontuje?

w skali 1-10, na ile to ‘zapomnij’ przyjmujesz?

na ile, w ogóle to słowo poważnie traktujesz?

SŁOWA DOTYKAJĄCE SEDNA

Ustawienia systemowe (czytaj także jako: uzdrowienie, transformacja, zmiana, rozwiązanie) w swojej najskromniejszej, najprostszej i najbardziej esencjonalnej wersji mogą przyjąć formę jednego słowa lub jednego zdania.

Pamiętam nagrania seminariów Berta Hellingera, podczas których osoba siadała przy Bercie, zapadała cisza, następnie mówiła ona, lub też w ogóle nie, co jest powodem, dla którego jest tu na seminarium i dlaczego potrzebuje ustawienia.

Wyrażenie swojego problemu nie jest potrzebne (tak jak nie jest koniecznym świadomość i wiedza osoby, co nim jest), by wykonać pracę ustawieniową- a to z kolei wynika z założeń fenomenologii, na której opiera się metoda Heligerowskich konstelacji. Fakt ten jest, nota bene, wspaniałą wiadomością dla wszystkich tych, którym z trudnością przychodzi mówienie o rzeczach ważkich, trudnych, także tych, którzy pragną zachować swoją prywatność i intymność.

Jedno słowo lub jedno zdanie, będące odpowiedzią, będące rozwiązaniem.

To JEDNO właściwe słowo, to JEDNO odpowiednie zdanie, rozwiązujące uwikłanie.

JEDNO SŁOWO/ ZDANIE

mimo oszczędności, dużo dosadności

a wręcz dzięki tej oszczędności, tyle dosadności

w imię zasady

im mniej, tym więcej

im oszczędniej, tym dosadniej (czyli: tym bardziej do sedna, do istoty rzeczy, na temat, o tym, co naprawdę ważne, najważniejsze)

Ta forma pracy terapeutycznej/rozwojowej jest często niezrozumiana, trudna do przyjęcia. Bo przecież jak to tak- tylko jedno słowo/zdanie? Tylko tyle? I o co właściwie w nim chodzi? O co chodzi osobie, która je wyraża i co właściwie to słowo/zdanie ma z osobą ustawiającą wspólnego?

Te słowo/a trzeba brać nie głową, a sercem, ciałem

Te słowo/a służą, by dotknąć Twojego serca, istoty Ciebie.

jedno słowo lub jedno zdanie MOCY

jedno słowo lub jedno zdanie mocy, będące wyrazem pomocy

jedno słowo lub jedno zdanie zmieniające świadomość, otwierające na coś nowego

jedno słowo lub jedno zdanie powodujące wyjście i zakończenie czegoś niesłużącego

słowo/a uzdrawiające

słowo/a przemieniające

słowo/a coś wyjaśniające i rozjaśniające

słowo/a porządkujące

Dostając ‘w prezencie’ takie słowo/a, niekiedy nie od razu, a miesiącami lub latami może trwać w Tobie ‘się ustawianie’, uzdrawianie, świadomości zmienianie.

Na moment ‘przebłysku świadomości’, na moment ‘eureki’ czekanie.

‘Achh, to o to chodziło!’.

A gdy już wiesz, o co chodziło, jak robi się miło.

Miło.

Bardzo miło.

Dobrze jest kontemplować te słowo/a

Dostrzec, odczuć ich działanie

Jak na Ciebie wpływają

Postrzec, odczuć swoją indywidualną reakcję na nie

Sprawdzić, ile w Tobie zgody i (gotowości) przyjęcia, ile nadal walki, niezgody, oporu, buntu, nie-wzięcia (zawzięcia?)

a jeśli chodzi o zapominanie

jak słownik terapeutyczny podaje: synonimem zapominania jest wybaczanie

***

Jeśli jesteś tu pierwszy raz, zapoznaj się z instrukcją do tekstów:

https://stacjacoaching.pl/instrukcja-obslugi-tekstow/

*

Proszę, podaj dalej.

Jeśli uważasz te treści za pomocne, inspirujące lub wartościowe, podziel się nimi dalej z bliskimi Ci osobami.

*

Jeśli chciał(a)byś podzielić się swoimi wrażeniami, zostaw komentarz lub opinię – tu, na facebooku (fan page Stacja Coaching) albo w Google reviews, lub napisz do mnie (adres w zakładce ‚kontakt’)

będzie mi miło, jeśli zostawisz po sobie jakiś ślad.

*****************************************************************************************************

ENGLISH VERSION

FORGET

a word for today:

FORGET

*

check whether it gives you wings and supports you

or does it make you down

or maybe sth else?

what do you actually hear when you hear a word/an imperative: forget!

is it

an advice

a support

a consolation

a request

a command

an order

does it chill your actions?

or does it do sth else?

*

your individual forget(-me-not)

it boils down to sth very individual

sth yours

*

a forgotten thought

state

feeling

history

where/ whom does an imperative ‘forget’ bring you (to)?

what does it confront you with?

let’s say, in a scale of 1 to 10, how much do you accept ‘forgetting’?

*

forget!

what does it mean to you?

*

how (un)serious are you about this word?

*

THE WORD THAT BRING STO THE ESSENCE

Hellinger’s constellation (that can be understood also as: a healing, a transformation, a change, a solution) in its simpler, more humble and the most essential form may take the form of a one word or of a one sentence only. I remember recordings from Hellinger’s seminars and his constellation work. A person approached Bert, sat next to him, then there was a silence. A person expressed or not wha the problem was. Expressing one’s problem is not necessary (a constellation therapist does not have to know person’s problem) to have a constellation done. This results from the phenomenology that constellations base on. This fact, actually, is a wonderful news to those who find it hard to speak about things dear/difficult/important to their hearts and to those who prefer to secure their privacy and intimacy.

*

one word, one sentence that is the answer/key

one word, one sentence that is the solution

a word that changes

this one proper word

this one proper statement that entangles from the entanglement

*

ONE WORD/ONE SENTENCE

despite frugality, plenty of bluntness

thanks to this frugality even, so much of bluntness

according to the rule:

the less, the more

the less, the more essential

the closer to the essence

the closer to the point

the more on topic

the less, the more powerful

*

Such form of therapheutic/developmental work is not often understood and is difficult to accept/embrace. People are surprised they’re given only one word/sentence and that’s everything, that’s the key. They’re surprised: only this? And what, actually, does it mean? What (actually) does the constellation therapist mean by saying this word (?!) and what (actually) does it mean to a person/patient?

a word/ a sentence that is to be taken with your heart and body, not mind

a word/ a sentence that is to reach your heart, your essence

a word/ a sentence of power

a word/ a sentence that is help

a word/ a sentence that changes awareness and opens to sth new

a word/ a sentence that helps leaving and finishing sth unfavourable

a healing word/sentence

a word/ a sentence that transforms

a word/ a sentence that clears and brings light

a word/ a sentence that introduces an order

When you are given such a word/sentence, a constellation within you starts. It may take months, years until you setlle with it, until this word/sentence will find its way, until it changes you, transforms &heals. Until you reach the eureka/enlightment moment – the moment you realise what is the point, what this word/sentence boils down to/refers to.

As you realise what it meant, it gets better,

much better

*

it is good to contemplate (a) key word(s)

observe it, feel it

be mindful how it affects you

graps your unique, individual reaction to it

verify how much acceptance is there in your

or how much are you still fighting, resisting, rebelling, denying, rejecting

word(s) that verify/ies your resistence and your persistence

*

RETURNING TO THE KEY WORD ‘FORGET’

When it comes to forgetting, in therapy a synonym to ‘to forget’ is ‘to forgive’.

*

If you’re here first time,

there is a manual to these texts (how to get the most of them, how to deepen your self-inquiry).

Get familiar with it.

INSTRUKCJA OBSŁUGI TEKSTÓW

*

If you find this content helpful, inspiring or valuable, could you kindly pass it on and share it with others, please?

*

If you want to share your impressions, feelings or experience- leave a comment or an opinion- here, on my website, on Facebook- Stacja Coaching fan page) or in Google reviews, or simply contact me 😉 (olga.sobolewska@stacjacoaching.pl)

I will be happy to see that you left a trace of yours.

If you’re interested in coaching, healing, self-inquiry, self-growth or cooperating with me – have a look at ‘usługi’ (offer) bar there are options available.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s