Life Coaching

KONTAKT (CONTACT)

ENGLISH VERSION BELOW

Zamiast być sfrustrowanym/sfrustrowaną

Zamiast wyrażać tę frustrację na wszelkie możliwe, kreatywne sposoby

Wyrażać frustrację poprzez

Niezadowolenie

Niecierpliwość

Złość

Marudność

Posępność

Niedostępność

I tak dalej…

Zamiast robić tak, jak potrafisz (zamiast robić ciągle tak samo)

Zrób inaczej, albo nie rób wcale (może nierobienie będzie Twoim „inaczej”)

*

Jaki kontakt masz na dziś/chcesz mieć ze swoją frustracją?

Jak ze swoją frustracją (z)decydujesz (s)kontaktować się?

Zdecydujesz się ją zwalczać czy zaprzyjaźnisz z nią się?

Na co tak tępo, nieustająco nie zgadzasz się?

*

Jak tu skontaktować się z kimś/czymś, z kim/z czym nie da skontaktować się?

*

Być może zaprzestając prób skontaktowania się.

*

Frapujący kontakt (więź, relacja, związek, porozumiewanie i nieporozumiewanie/nierozumienie się, łączenie i rozłączanie się)

Kontakt, który nie zadowala Cię

Forma i treść kontaktu frustruje (=nie zadowala Cię)

Kształt kontaktu, na który nie zgadzasz się

A nie zgadzając się, złościsz, smucisz, niecierpliwisz, frustrujesz się

Kontaktowanie, które tzw. nie tak (jak trzeba, jak powinno) odbywa się

Nie tak jakby chciało i/lub oczekiwało się

*

NIE TAKI KONTAKT

Nie takie porozumiewanie się

KONTAKT, KTÓREMU MÓWISZ NIE

Kontakt, któremu wewnętrznie sprzeciwiasz się

Ty i Twój kontakt zwalczacie się

*

Kontaktowanie się

Do jednego taktu zgrywanie i nie zgrywanie się

Kontakt, w którym ktoś/coś nie zgadza się/nie podoba się/należy lub nie należy się

*

RADA NA TO, BY SKONTAKTOWAĆ SIĘ

Zamiast kontaktowi (więzi, relacji, itp.) opierać się

Zamiast wytracać czas, energię

Zamiast nie zgadzać się

Zamiast skupiać się na tym, co nie tak w tym kontakcie dzieje się

Zamiast używać epitetów typu:

Zły/zła (relacja, komunikacja, osoba)

Toksyczny/a

Trudny/a

Niełatwy/a

Uciążliwy/a

Ciężki/a

Bolesny/a

Przykry/a

I tak dalej…

Warto uświadomić sobie coś – rzecz jedną, dwie, właściwie to kilkanaście wątków naraz uświadamia się

Warto wewnętrznie, prawdziwie pogodzić się

Z RZECZYWISTOŚCIĄ pogodzić się: 

TAKI KONTAKT, JAKI JEST MOŻLIWY- TAKI WŁAŚNIE WYDARZA/ODBYWA SIĘ

takie kontaktowanie, jakie jest możliwe – takie wydarza się

Powiedzieć wewnętrznie sobie, że: dany kontakt (forma i treść kontaktu) jest jedynym możliwym, jaki w określonym czasie, w określonym miejscu i między konkretnymi osobami może (umie) wydarzyć się

JEDYNY MOŻLIWY, zgadza się!

JEDYNY MOŻLIWY, ale czy Ty prawdziwie, wewnętrznie zgadzasz się?

Dodać można także:

Właściwy i idealny dokładnie taki, jaki w swej nieidealności (w swej bolesności, przykrości, uciążliwości, trudności, toksyczności itp.) wydarza się

‚WŁAŚCIWY’ I ‚IDEALNY’ DOKŁADNIE TAKI, JAKI WYDARZA SIĘ

*

Właściwy jest Twój los/ Twoje życie, dokładnie taki/takie, jaki/ jakie wydarza się

(czy autentycznie zgadzasz się?)

*

Z przeszłością/teraźniejszością i/lub rzeczywistością warto przeprosić i pogodzić się:

W określonym czasie

W określonej przestrzeni

W ramach określonego kontaktu (komunikacji, więzi, relacji) nie dało/nie daje się inaczej niż działo/dzieje się

***

Komunikacja

Relacja

On i/lub Ona

Taki jaki jest, jest jedyny możliwy

Taka jaka jest, jest jedyna możliwa

Takie jakie to między nimi jest, jest jedynym możliwym

Takie jakie to między Tobą a kimś innym było/jest, było/jest jedynym możliwym na tamten/ten czas i na tamto/to miejsce

Inne być nie mogło/nie może na tamten/ten czas, na tamtą/tę chwilę

*

Zgódź się na kontakt/relację/więź/komunikację/daną osobę, takim/taką jakim/jaką on(a) jest

Nie próbuj wymuszać i forsować w nim/w niej zmiany

Zamiast uznawać, że jest w nim, z nim/ w niej, z nią coś nie tak

Zmień zdanie, uznaj, że taki/taka jaki jest, jest właściwy/a, dobry/a

Kciuk do góry

A przede wszystkim pogódź się ze swoim własnym, osobistym JEDYNYM MOŻLIWYM

Pogódź się z możliwościami i niemożnością (ograniczeniami)

***

Post Scriptum

Według Totalnej Biologii częstym motywem-mianownikiem przyczyn chorób jest „kontakt”- rozumiany jako relacja, więź, związek, myśli/uczucia/postawa względem kogoś/czegoś. Wśród wielu chorób polem kluczowym do eksploracji jest kontakt bolesny/przykry/trudny/ciężki. Wówczas rozmawiam z ludźmi o tym, co ich w kontakcie z kluczowymi dla nich osobami boli, drażni, złości, irytuje, do czego konkretnie nie mają cierpliwości, co sprawia im w tym kontakcie przykrość, czego w tym kontakcie/w tej więzi relacji nie mogą zaakceptować/przyjąć do wiadomości, do serca, na co w danej osobie/w danym kontakcie nie umieją się zgodzić. Totalna Biologia, w celu uzdrawiania chorób i dolegliwości, sięga do historii rodzinnych, w których pełno jest wzorów tworzenia, podtrzymywania i wychodzenia z (kończenia) komunikacji/kontaktu/relacji – najczęściej z naszymi rodzicami. Nie jest to jedyny sposób uzdrawiania kontaktu z innymi i z sobą samym/samą, bo tak naprawdę jakikolwiek kontakt/relacja trudny/trudna- stanowi z jednej strony wyzwanie, z drugiej pole do rozwoju i uzdrowienia tak relacji z innymi, jak i relacji z samym/samą sobą.

POPRAWIAJĄC KONTAKT Z KIMŚ, POPRAWIAMY KONTAKT Z SAMYM SOBĄ I ODWROTNIE.

Ostatecznie zawsze na koniec chodzi o i wszystko sprowadza się do kontaktu (skomunikowania) z samym sobą – świadomości samego siebie, swoich potrzeb, swoich uczuć, swoich myśli i ich wpływu i tak dalej…, do zrozumienia samego siebie, odczuwania wewnętrznego spokoju i zgody wynikających ze spójności i życia w zgodzie ze sobą. BĘDĄC DOBRZE SKONTAKTOWANI ZE SOBĄ, JESTEŚMY DOBRZE SKONTAKTOWANI Z INNYMI.

i jeszcze jedno

BRAK KONTAKTU (także: brak dostępu do kogoś rozumiany jako nieobecność  fizyczna, emocjonalna, niemożliwość porozumienia się, niemożliwość dotarcia do kogoś/czegoś, itp. ) TO TAKŻE KONTAKT (FORMA KONTAKTU).

BRAK (KONTAKTU) MOŻE BYĆ (PRA)PRZYCZYNĄ I PALIWEM ROZWOJU

*

Jeśli jesteś tu pierwszy raz, zapoznaj się z instrukcją do tekstów:

INSTRUKCJA OBSŁUGI TEKSTÓW

*

Proszę, podaj dalej.

Jeśli uważasz te treści za pomocne, inspirujące lub wartościowe, podziel się nimi dalej z bliskimi Ci osobami.

*

ZAWIESZONE ASHTAU

!!!

Chciałabym wprowadzić nową praktykę, wspierającą osoby, które POTRZEBUJĄ (w ogóle) (a w szczególe: praktyki Ashtanga jogi). W Ashtangowej nomenklaturze nazywa się to fachowo ‚zawieszonym Ashtau’. Jeśli śledzisz mojego bloga i moje treści lub odwiedzasz facebookowy fanpage, a to, co robię wnosi coś do Twojego życia, PROSZĘ – raz, albo raz na jakiś czas, przekaż dowolny datek, który będzie SZANSĄ, dla tych, który na dany moment nie stać. To może być nawet 10PLN. Widzę, ile Was tu zagląda, gdyby każdy wniósł swoje minimum, otwiera to innym MOŻLIWOŚCI. To PROŚBA, nie wymóg;-). Jeśli nie chcesz, nadal jesteś mile widziany/a ;-). Wpłaty poproszę na swoje konto:

61 1020 4027 0000 1702 1072 8741

w tytule: zawieszone Ashtau

*

Jeśli chciał(a)byś podzielić się swoimi wrażeniami, zostaw komentarz lub opinię – tu, na facebooku (fan page Stacja Coaching) albo w Google reviews, lub po prostu napisz do mnie =) (olga.sobolewska@stacjacoaching.pl).

Będzie mi miło, jeśli zostawisz po sobie jakiś ślad.

Jeśli jesteś zainteresowany/a współpracą, zajrzyj do zakładki ‚usługi’, co możemy razem zdziałać.

*****************************************************************************************************

ENGLISH VERSION

Instead of being frustrated

Instead of expressing it in many creative ways

Such as

Dissatisfaction

Impatience

Anger

Fussiness

Grumpiness

Gloominess

Inaccessibility

Instead of doing what you can (instead of doing the same)

Try sth different or do nothing (doing nothing that will be actually doing, doing differently)

*

How do you want to contact your frustration?

What relation do you want to have with it?

How will you approach it?

Will you fight or make friend with it?

What do you persist disapproving?

What do you resist to accept?

*

How to contact sth/sb that is impossible to contact?

*

Perhaps by resigning from efforts to contact

*

Compelling, compulsive contact

A bond

A relation

A communication

Understanding and misunderstanding

Connecting and disconneting

A contact that dissatisfies you

A form and content of a contact that annoys you (=dissatisfies you)

A form of a contact you disapprove

As you disapprove, you get angry, sad, impatient, frustrated

A contact that does not go the right way (the way you want, wish, the way it should go)

A contact that does not go the way you wish, hope, expect, dream of

*

CONTACT THAT IS NOT WHAT YOU WANT

Communication that does not go the way you wish

A bond, relation, connection, communication that you say no to

A contact that you resist

You and your contact fight with each other

*

Contacting/communicating

Synchronizing to the rythm or not

A contact in which sth is wrong

A contact which you dislike

A contact in which you think you deserve sth or not

*

A PIECE OF ADVICE TO CONTACT STH/SB, TO COMMUNICATE WITH STH/SB

Do not resist this contact/person/situation etc..

Do not waste your energy on resisting/fighting/persisting

Accept, approve

Do not focus on what is wrong in this contact/bond/relation/communication

Resign from words such as:

Bad

Toxic

Hard

Oppresive

Heavy

Painful

Upsetting

Etc…

It is worth to come to terms with the reality/this contact/relation/bond

The contact/bond/communication unfolds the way it is possible

How things are is how they are possible

The contact/communication/bond/relation/situation etc, the form and content of it is THE ONLY POSSIBLE, in a specific time, place, circumstances, between specific people

THE ONLY POSSIBLE! EXACTLY!

THE ONLY POSSIBLE, but do you really accept it?

The right one and the perfect one in its imperfection (the fact that is is painful, upsetting, hard, difficult, toxic)

THE RIGHT AND PERFECT EXACTLY THE WAY IT IS

*

YOUR FATE/LIFE IS RIGHT EXACTLY THE WAY IT UNFOLDS

Are your truly accepting it?

*

Say sorry to your past/presence/reality

Come to terms with them

In a specific time

In a specific place

Within a specific contact/bond/relation/communication it could not have been/ it cannot be different than it happened/is happening

***

Communication

Relation

He and/or she

The way (s)he/it is possible, accessible

The only way/form possible in a specific time and space, between the two specific people

It could not have been different/cannot be different in that time/in the moment

*

Accept the contact/relation/communication/a specific person the way (s)he is

Do not try to force/demand/expect this person to be different

Resign from thinking there must be sth wrong with this person

CHANGE YOUR MIND

Assume the way it/he/she is, is the right one, a good one

Thumbs up

Most of all: accept your own, individual ‘the only one’

Accept your possibilities and your limitations

***

Post Scriptum

In Recall Healing very (very!) often a key word to plenty of diseases is ‘contact’- a relation, a bond, a communication. The feelings and thoughts you have to sth/sb. Key is to explore a painful/upsetting/hard/difficult/annoing contact. I encourage people to speak about key people/realtions/contact in theirs life and what is hard for them to accept about this contact. Recall Healing encourages to turn to family stories where one can find plenty of patterns how one’s ancestors created, maintained and ended contact/relation. By recalling, one can heal what needs to be healed. By healing these past patterns, you heal both the relation with other people and with yourself. A difficult contact is both a challenge and the area for growth.

As you improve/heal a contact with sb, you improve/heal a contact with(in) yourself, and contrarywise)

In the end, it boils down to contacting yourself – being aware of your needs, feelings, thoughts their correlation etc., understanding yourself, feeling inner peace and acceptance, being coherent, living the life that is integral to who you are. TO BE IN CONTACT WITH YOURSELF HELPS BEING IN CONTACT WITH THE OTHERS

and one more

THE LACK OF CONTACT (lack of access understood as the physical, emotional basence, unability to comunicate and to reach/approach sth/sb IS ALSO A CONTACT (A FORM OF CONTACT)

THE LACK (OF CONTACT) MIGHT BE THE ROOT CAUSE AND A FUEL FOR GROWTH

*

If you’re here first time,

there is a manual to these texts (how to get the most of them, how to deepen your self-inquiry).

Get familiar with it.

INSTRUKCJA OBSŁUGI TEKSTÓW

*

If you find this content helpful, inspiring or valuable, could you kindly pass it on and share it with others, please?

*

If you want to share your impressions, feelings or experience- leave a comment or an opinion- here, on my website, on Facebook- Stacja Coaching fan page) or in Google reviews, or simply contact me 😉 (olga.sobolewska@stacjacoaching.pl)

I will be happy to see that you left a trace of yours.

If you’re interested in coaching, healing, self-inquiry, self-growth or cooperating with me – have a look at ‘usługi’ (offer) bar there are options available.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s