Life Coaching

ROZDZIELENIA, ROZSTANIA, STRATY – KIEDY W KOŃCU SIĘ POGODZISZ?

Emocjonalnym podłożem dla rozwoju choroby Alzheimera jest konflikt oddzielenia/ rozłąki/rozstania (symboliczna lub realna śmierć osoby, z którą jesteśmy/byliśmy związani). Pracując z osobami chorymi, skłania się je do opowieści o osobie/osobach, z którą chory czuje się oddzielony/ rozdzielony. Opowieści o oddzieleniach, rozstaniach, śmierci służą powróceniu świadomością do emocji, które tym historiom towarzyszą i które – z… Czytaj dalej ROZDZIELENIA, ROZSTANIA, STRATY – KIEDY W KOŃCU SIĘ POGODZISZ?