Stacja English – Coaching Językowy

Jak nauczyć się języka angielskiego?

Jak rozwinąć w sobie autentyczne zainteresowanie tym językiem i pasję do jego nauki?

Jak przekraczać swoje bariery związane z mówieniem?

Jak nie być sparaliżowanym, gdy ktoś coś do nas mówi i oczekuje naszej reakcji?

Jakie praktyki nauki działają na Ciebie a jakie nie?

Czego możesz się o sobie samym dowiedzieć podczas nauki języka – o swoich mocnych stronach, o swoich słabościach, o swoich reakcjach komunikacyjnych, utartych sposobach myślenia i kojarzenia?

Jak Ty sam/sama możesz siebie wspierać w procesie nauki?

Mówienie w języku angielskim jest umiejętnością, której możesz nauczyć się z łatwością, gdy masz w sobie chęć i potrzebę komunikowania się, gdy jesteś ciekawy świata, ludzi i samej natury języka. Każdy język obcy to zupełnie inna koncepcja świata, kompletnie odmienne jego postrzeganie. W tym sensie nauka jest zawsze podróżą poszerzającą Twoje horyzonty myślowe, budującą nowe drogi myślenia i interpretowania rzeczywistości, otwierającą Twój umysł na różnorodność i mnogość. Paradoksalnie, ucząc się języka nie uczysz się wyłącznie jego.

W swojej pracy kładę nacisk na aspekty takie jak:
– na praktykę, użyteczność i komunikatywność
– swobodne wyrażanie swoich myśli
– umiejętność radzenia sobie w sytuacjach, gdy brak nam słów, lub gdy nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć naszego rozmówcy
– na regularne budowanie i używanie zasobu słownictwa, ze świadomością odcieni znaczeniowych i użyć kontekstowych oraz na rozwój synonimiki
– na równomierne rozwijanie wszystkich kompetencji językowych (mówienie, pisanie, słuchanie, gramatyka)

Jako nauczyciel języka oraz coach, w mojej pracy na pierwszym miejscu jest klient – jego cel językowy, który chce osiągnąć i jego zasoby, poprzez które wspiera się lub ogranicza w nauce języka i komunikowaniu się. W ramach pracy z klientem jasno określamy cel oraz cyklicznie sprawdzamy, na ile klient przybliżył się do swojego celu. W trakcie nauki wspieranej coachingiem językowym, klient poznaje lepiej siebie, schematy swojego myślenia, własne przekonania, przez co buduje swoją motywację, zaangażowanie i samoświadomość. Moje zajęcia to nie tylko nauka języka, ale także poznanie siebie samego oraz otworzenie się na innego. Zajęcia ze mną są tak przygodą w głąb języka, jak i w głąb samego siebie. Swoje kompetencje coachingowe, zastosowane w nauce języka obcego przynoszą lepsze efekty – budują trwalszą relację nauczyciel-uczeń, rozwijają silniejszą motywację i zaangażowanie do nauki, rozwijają ciekawość, napędzają chęć i gotowość do komunikowania się.

Podczas pracy ze mną:
• na miejscu pierwszym są Twoje potrzeby
• nie dostaniesz gotowych powszechnych recept na sukces, poznasz swoją własną na nią receptę – poznasz mnogość możliwości nauki języka i będziesz miał szansę dopasować je do swoich preferencji
• jasno określamy proporcje nauki języka do coachingu językowego

Moi klienci mówią o mnie, że jestem gwarancją postępu, zmiany, efektów i sukcesu.

Moje doświadczenie:
Współpracowałam z firmami takimi, jak: Allegro, Orange, PKO BP, BZ WBK, Raiffeisen Polbank, BGŻ, Grupa Żywiec, Ruukki, Bayer, Credit Agricole, Solaris, FedEx, Teva, Arvato, Sapiens. Od pięciu lat pracuję jako lektor językowy. Specjalizuję się w języku biznesowym i jego konkretnych odgałęzieniach: języku prawniczym, bankowym, HR, marketingowym, IT, e-commerce i logistycznym. W swojej pracy wykorzystuję umiejętności filologiczne zdobyte na Wydziale Filologii Angielskiej i Polskiej UAM. Od trzech lat włączyłam do nauczania języka kompetencje coachingowe.